Eseményeink

Protestáns Cigánymissziós Találkozó

IVI_0574.jpg

A református, evangélikus, baptista, metodista és pünkösdi egyházak cigánymissziós együttműködése 2014-től datálódik, mely év tavaszán a felekezetek közös küldetésnyilatkozatot adtak ki:

„’Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt… (Filippi 2,3-5)’

Krisztus példáját követve, a baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi, és református egyházak cigánymissziós munkatársai alázattal fordulunk a cigány nép felé, és erre bátorítjuk minden embertársunkat. Hitünkből és tapasztalatainkból fakadó meggyőződésünk alapján megosztjuk velük az egész életet átformáló Örömüzenetet, amely minden népnek egyaránt hirdeti a bűnös, elveszett életmódból való szabadulást. Hisszük, hogy a Krisztusba vetett hit alapján történő megváltás a megoldás a cigányság életében is.”

A Protestáns Cigánymissziós Fórum első eredményei a TÜKÖR című negyedéves lap, valamint a Cigánymissziós Módszertani Füzetek I. voltak (lásd lentebb), a felekezetek 2016 februárjától pedig minden évben megszervezik a Protestáns Cigánymissziós Találkozót, melyen több száz, a Kárpát-medence egészéről érkező protestáns cigány testvér együtt imádkozik és dicsőíti Istent. Az eseménynek minden évben más egyház ad otthont – 2020-ban, a Debreceni Református Nagytemplomban ezerötszázan vettek részt az egynapos alkalmon.

TÜKÖR és Cigánymissziós Módszertani Füzetek

A TÜKÖR a protestáns cigánymissziós összefogás közös lapja, mely negyedévente, a felekezetek saját kiadványainak mellékleteként jelenik meg. Az újságban cigány gyülekezeti tagokkal készített interjúk, bizonyságtételek olvashatóak, emellett rendszeresen beszámol a protestáns cigánymissziós összefogás híreiről, eseményeiről. A Cigánymissziós Módszertani Füzetek a gyülekezetek számára kínálnak hasznos tudást a romák közötti szolgálathoz. A sorozatban eddig három kiadvány jelent meg Találkozások, Kézikönyv a cigányok közti szolgálathoz, illetve Misszió és felzárkóztató oktatás címmel A TÜKÖR és a Cigánymissziós Módszertani Füzetek korábbi számai-elektronikus formában elérhetőek a cimok.hu honlapon.

Protestáns Cigánymissziós Találkozó és Protestáns Cigánymissziós Fórum - Aktuális