Rólunk

A Cigánymisszió munkatársai

Tóth Anita - országos cigánymissziós referens

Tóth Anita.jpg

E-mail: toth.anita@diakonia.hu
Mobil: +36 30 179 8840
Kapcsolódó témák: Az Országos Református Cigánymisszió éves eseményei, szolgálati területei

"Országos cigánymissziós referensként feladatom az egyházban folyó cigánymissziós munka segítése, és az egyház cigánymissziós stratégiájához tartozó cselekvési terv megvalósítása (melyről itt és itt olvashat). Ennek érdekében konferenciákat, képzéseket, szakmai műhelyeket szervezek, szakmai anyagok elkészülését és közzétételét koordinálom – mindezekkel támogatva a gyülekezeti cigánymisszós szolgálatokat."

Dani Eszter - missziói irodavezető

Dani Eszter.jpg

E-mail: dani.eszter@reformatus.hu
Mobil: +36 30 456 6984
Kapcsolódó témák: Az MRE Zsinati Missziói irodáját érintő kérdések, Kiengesztelődés a népek között szeminárium és tréning

" Missziói irodai munkám célja gyülekezeteink missziói identitásának erősítése. Ennek érdekében a missziói előadókkal folytatott közös munka mellett a lelkészek számára missziológiai műhelymunkát és különböző szakterületeken missziói továbbképzéseket, a gyülekezeti tagok számára pedig tanítvány és vezetőképzéseket szervezünk. A képzések mellett szívügyem a lelkészek háttértámogatása.

A missziói identitással bíró egyház Isten Országa jele kíván lenni a társadalomban. Ennek az elhívásnak része a peremen élők között végzett holisztikus szolgálat, a cigánymisszió. Irodavezetőként támogatom és felügyelem az Országos Cigánymisszió munkáját."

Borbás Réka - szakmai és adminisztrációs munkatárs

Borbás Réka.jpg

E-mail: borbas.reka@diakonia.hu
Mobil: +36 30 314 2284
Kapcsolódó témák: A Cigánymisszió működésének és eseményeinek adminisztrációs háttere, szervezési feladatok

"Feladatom az országos Cigánymisszió iroda szakmai feladatainak támogatása, együttműködésben az országos referenssel. Ide tartozik az Országos Református Cigánymisszió által szervezett találkozók, konferenciák, egyéb események és rendezvények szervezési feladatainak ellátása, koordinálása, támogatása és a szolgálat belső a működéshez szükséges adminisztrációs, szervezési és egyéb feladatok elvégzése. Igyekszem mindenkinek a háttérsegítsége lenni."

Ignácz Andrea - HEKS projektvezető

Ignácz Andrea.jpg

E-mail: ignacz.andrea@diaoknia.hu
Mobil: +36 30 985 2213
Kapcsolódó témák: HEKS által támogatott cigánymissziós programok

"A Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete, a HEKS projektkoordinátoraként dolgozom, amely támogatja a magyar református gyülekezetekben folyó cigánymissziós munkát. Segítek a projektek elkészítésében, a futó programok munkatársainak képzéseket és tereplátogatásokat szervezek. Igyekszem válaszolni a projekttel kapcsolatos kérdésekre, látogatom a helyszíneket és én tartom a kapcsolatot a svájci központ képviselőjével." 

Hanula-Csordás Dóra - HEKS Roma inklúziós programkoordinátor

Hanula-Csordás Dóra.jpg

E-mail: hanula-csordas.dora@diakonia.hu
Mobil:
+36304292813
Kapcsolódó témák: HEKS Roma inklúziós programok

"Az Országos Református Cigánymisszióval szoros együttműködésben HEKS iskolai koordinátoként kapcsolatot tartok a programban résztvevő iskolák fenntartóival, képviselőivel, a bevont mentorokkal. Igyekszem szakmai rendezvények és találkozók szervezésével és megvalósításával támogatni munkájukat. Törekszem arra, hogy az iskolai közösségek kapcsolat erősödjön a programban részt vevő gyülekezetekkel, a református egyház szakembereivel és szakterületeivel, a cigánymisszió munkatársaival és önkénteseivel."

Raab-Fitos Renáta - Együtt-egymásért projekt szakmai vezető

Fitos Renáta.jpg

E-mail: fitos.renata@reformatus.hu
Mobil: +36 30 737 4986
Kapcsolódó témák: Együtt-egymásért gyülekezeti közösségfejlesztő munkatársképzés

"Az Országos Református Cigánymisszió gondozásában megvalósuló Együtt-egymásért projekt legfőbb céljai közé tartozik a közösségszervezés, a közösségek fejlesztésének elősegítése, szemléletformálás az egyéni, gyülekezeti és társadalmi szinten. A program egyik fő eleme a gyülekezeti közösségfejlesztő munkatárs képzés, ahol olyan roma és nem roma gyülekezeti tagok képzése történik, akik visszatérve saját közösségeikbe tevékenyen, kreatívan, a helyi református lelkészükkel közösen segítik a gyülekezetük, településük épülését, a helyi cigánymissziós munkát. 

Szakmai vezetőként feladatom a projekt részelemeinek teljes koordinálása. Az egész projekt tekintetében a szakmai háttér biztosítása, a bevont diákjainkkal és gyülekezeteinkkel való szoros kapcsolattartás."

Tomes Attila - Együtt-egymásért projekt mentor

Tomes Attila.jpg

E-mail: tomes.attila@reformatus.hu
Mobil: +36 30 653 8511
Kapcsolódó témák: Együtt-egymásért gyülekezeti közösségfejlesztő munkatársképzés

"Az Együtt-egymásért program célja, hogy a gyülekezetek tagjai közösen keressenek megoldásokat a helyi problémákra. Ennek egyik alappillére a roma és nem roma munkatársak képzése, akik karöltve a helyi lelkésszel, presbitériummal, keresik a közösségépítés helyi lehetőségeit és azon dolgoznak, hogy ez meg is valósuljon. Az én feladatom ebben a folyamatban a lelki és szakmai támogatás, közös gondolkodás, tanácsadás."

Dezső Attila - kommunikációs munkatárs

Dezső Attila.jpg

E-mail: dezso.attila@diakonia.hu
Mobil: +36 30 425 3103
Kapcsolódó témák: A Cigánymisszió honlapjával és közösségi média-felületeivel (Facebook, YouTube, Instagram) kapcsolatos kérdések, sajtó képviselőinek tájékoztatása

"Feladataim közé tartozik a cigánymissziós honlap, valamint a hozzánk kapcsolódó közösségi médiás felületek szerkesztése és menedzselése, tartalmak előállítása, sajtófigyelés, kapcsolattartás az egyházi és világi média munkatársaival, valamint a cigánymisszió eseményeinek szöveges, fotós és videós dokumentálása."