Eseményeink

Cigánymissziós lelkésztalálkozó

CM_LTK_2021-09 másolata.jpg

Az Országos Református Cigánymisszió fontos céljának tekinti, hogy elméleti és gyakorlati, terepen hasznosítható tudást adjon a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiben szolgáló lelkipásztorok számára. Ennek érdekében szervezzük meg minden évben lelkésztalálkozónkat, a cigánymissziós szolgálatot végző, illetve az iránt érdeklődő gyülekezeti vezetők számára.

A többnapos szakmai együttlét során a résztvevők előadások, kiscsoportos foglalkozások, kerekasztal-beszélgetések és interaktív feladatok segítségével mélyülhetnek el a cigánymissziós munkában, melynek fontosságát az MRE – az egyház Zsinata által elfogadott – Cigánymissziós koncepciója is kihangsúlyozza:

„Az egyház természeténél fogva missziói” – azaz a református gyülekezetek feladata a vonzáskörzetében élő cigány testvérek felé történő nyitás. Az egyházunk ezért arra törekszik, hogy „gyülekezetei befogadó, vegyes etnikumú, Istent dicsőítő közösségekké válhassanak, ahol a cigány gyülekezeti tagok is egyenrangú, fontos tagjai a közösségnek, és kultúrájuk visszahat a gyülekezetek kultúrájára.”

A Cigánymissziós lelkésztalálkozón minden évben más és más téma mentén haladnak a résztvevők, a hangsúly azonban mindig a missziológiai látás kialakításán, a terepen végzett munka bemutatásán, a szociális háló, a társadalmi elosztórendszerek és a református egyház kínálta lehetőségekről való tájékoztatáson van.

Cigánymissziós lelkésztovábbképzés - További hírek

A missziói parancsban minden nép együtt van benne

Kilencedik alkalommal hívta össze a cigányok között (is) szolgáló vagy a missziós munka iránt érdeklődő lelkipásztorokat közös műhelymunkára az Országos Református Cigánymisszió. A háromnapos találkozó témái a keresztyén közösségfejlesztés, a romológia, a missziói látás szélesítése, a református felzárkózás és oktatás kapcsolata, illetve a gyülekezeti szolgálatok kihívásai voltak.

Lelkésztalálkozó (belső műhely) cigánymisszióban/felzárkózásban szolgáló és érdeklődő lelkipásztorok számára

2022. szeptember 12 és 14. között Pilicscsabán szervezzük éves lelkésztalálkozónkat. A találkozóra olyan lelkipásztorokat és gyülekezeti munkatársakat várunk, akik érdeklődnek a cigánymisszió, a felzárkózás ügye iránt, vagy már szolgálnak roma közösségekben, illetve munkálkodnak a felzárkózás területén. A lelkésztalálkozó része a HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) által támogatott projekt szemléletformáló programjának. Az idei találkozó témája a keresztyén közösségfejlesztés, az oktatás és a szolgálat kihívásai.

A misszió nem választás kérdése

Cigányok között szolgáló, illetve a romamissziós munka iránt érdeklődő lelkészek számára szervezett továbbképzést az Országos Református Cigánymisszió Beregdarócon, március 2. és 4. között.

Nagy szükség van a lélek általi színesedésre

A tavalyihoz képest kétszer annyi jelentkező, jó gyakorlatok megosztása, műhelymunkák, bizonyságtételek, új ismeretek - röviden ezek jellemezték a Cigánymisszió 2019-es lelkésztovábbképzését,...

További tartalmak a témában