HEKS-programok

HEKS Inkluzív iskolaprogram

A HEKS és a Magyarországi Református Egyház (MRE) megállapodásának értelmében a HEKS támogatni kíván olyan inklúziót célzó iskolai projekteket, melyek célja a hátrányos helyzetű és roma/cigány gyermekek iskolai és társadalmi integrációjának segítése. A projektek működési költségének támogatása mellett a HEKS az Országos Református Cigánymisszióval a pályázó intézmények számára folyamatos kísérést és képzési lehetőséget is biztosít.

A pályázat első köre a 2018/2019-es tanévben valósult meg egy intézményfejlesztési pilot program keretében. A pályázat támogatja az integrált lokális közösségek fejlesztését, az iskola, mint intézmény fejlesztését, az iskola, a szülői ház, a fenntartó gyülekezet kapcsolatának erősítését, roma/cigány gyermekek tanulmányi előmenetelét, szociális és életkészségeinek erősítését és az ezt elősegítő szakemberek bevonását, hatékony együttműködését iskolán belül és kívül.

Minden projekt részét képezi kötelező elemként: az inklúziós index módszertani kézikönyv mentor által kísért feldolgozása a nevelőtestület és az iskola dolgozóinak bevonásával.hálózatépítés: látogatások, tapasztalatcsere a program első körében résztvevő 6 iskola között, igényfelmérés későbbi képzésekre. A program első évében a tantestületnek és a pedagógiai munkát támogató iskolai szakembereknek lehetősége nyílik tematikus műhelynapokon való részvételre, ahol későbbi továbbképzési témák iránti érdeklődésüket mérjük fel (roma mentorprogram, család-iskola hídépítés, stb…)