HEKS-programok

HEKS gyülekezeti program

A HEKS és a Magyarországi Református Egyház (MRE) megállapodásának (Országprogram 2021-2024) egyik fontos célja az MRE gyülekezeteinek nyitottá tétele a romák, cigányok felé, illetve a roma/ cigány családok, gyermekek és fiatalok között folyó szolgálatának támogatása.

A megállapodás értelmében a HEKS és az MRE célja a romák/cigányok egyházi és társadalmi befogadásának elősegítése. A projektek működési költségének támogatása mellett a HEKS az Országos Református Cigánymisszióval (amely a Zsinati Hivatal Missziói Irodájának része) együttműködve a pályázó gyülekezetek számára folyamatos kísérést és képzési lehetőséget is biztosít.

A programra kizárólag az MRE gyülekezetei pályázhatnak. A program egy-egy gyülekezetet a projekt céljaitól és tevékenységeitől függően évi 2,5-3 millió forinttal kíván támogatni 2024-ig, és elvárja a gyülekezet – mint helyi közösség - aktív hozzájárulását a programhoz.