Hírek

Wolf Ferencné és Gondi Ferencné az Év Roma Református Pedagógusa-díjazottjai

Az Országos Református Cigánymisszió szavazásán Wolf Ferencné, a Dencsházi Tanoda szakmai vezetője lett az Év Roma Református Pedagógusa, Gondi Ferencné, a Kecskeméti Hajnalcsillag Tanoda gondnoka pedig az Év Roma Református Pedagógiai asszisztense.

Az Év Roma Református Pedagógusa: Wolf Ferencné

Wolf Ferencné a Baranya megyei Dencsházi Tanoda szakmai vezetője.

Szülei nagyon fontosnak tartották, hogy tanuljon, és már nagyon korán eldöntötte, hogy gyermekekkel szeretne foglalkozni.

Szakmai pályafutását a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán alapozta meg, és már tanulmányai alatt dolgozni kezdett, mint képesítés nélküli nevelő, előbb Somogyhárságyon, majd Dencsházán.

Pedagógus2021-2.jpg

Wolf Ferencné, a Dencsházi Tanoda szakmai vezetője

Fotó: Dezső Attila

A diploma megszerzésétől nyugdíjazásáig annak a dencsházi általános iskolának volt az oktatója, melybe korábban maga is járt. Nagy megtiszteltetés volt számára, hogy egy ideig igazgatóhelyettesként vehetett részt az iskola irányításában.

Elmondása szerint sokszor tapasztalta, hogy a gyerekekkel nem mindig lehet a hagyományos pedagógiai módszerekkel eredményeket elérni, ezért elvégezte a főiskola gyógypedagógiai szakának tanulásban akadályozottak pedagógiája továbbképzését is.

Wolf Ferencné 2009 óta dolgozik a dencsházi Tanodában – eleinte iskolai összekötőként és gyógypedagógusként, nyugdíjazását követően pedig szakmai vezetőként.

Fontosnak tartotta kiemelni, hogy munkájában nemcsak a gyermekek felzárkózását, nevelését tartja elsődlegesnek, hanem a lelkigondozást, a családok gondozását is fontos feladatának tekinti.

Az Év Roma Református Pedagógiai Asszisztense: Gondi Ferencné

Gondi Ferencné a Bács-Kiskun megyei Kecskeméti Hajnalcsillag Tanoda gondnoka és háziasszonya, immáron harmadik éve.

Karolina a tanodában munkatársaival együtt cigány és nem cigány, hátrányos helyzetű gyermekek felé végzi szolgálatát. Kedvessége és bölcsessége miatt a tanodások nagymamájuknak tekintik.

Pedagógus2021-1.jpg

Gondi Ferencné, a Kecskeméti Hajnalcsillag Tanoda gondnoka

Fotó: Dezső Attila

Díjazottunk a tanodában a krisztusi szeretet által szeretne reményt mutatni a gyermekeknek, hogy elhiggyék, maguk is értékesek és sok mindenre képesek. Ahogyan az őt a díjra jelölő fogalmazott: „Istenbe vetett hite átszövi minden tettét, alázatossága úgy párosul élettapasztalatával, hogy mindenki példát vehet róla, tanulhat tőle.”

Karolina hosszú évek gyermekek közötti szolgálata után kapcsolódott be az Országos Református Cigánymisszió Együtt-egymásért keresztyén közösségfejlesztő munkatársképzésébe, ahol tapasztalata és szerénysége egyaránt példát mutatott a képzésben részt vevők és a cigánymisszió munkatársai számára.

Szívből gratulálunk az elismerésekhez!

A díjazottakkal készített interjúkat a következő héten olvashatják honlapunk látogatói.