Hírek

Véget ért Együtt-egymásért keresztyén közösségfejlesztő munkatársképzésünk harmadik tanéve

Összefoglaló a május 28-30-i hétvégéről.

Sajnos a képzés öt tanéves alkalmából mindössze az elsőt, a szeptemberit tudtuk megszervezni élőben, hiszen a Covid-19 és a járványügyi korlátozások ellehetetlenítették a fizikai találkozást az elmúlt több, mint fél évben. Így akárcsak novemberben, januárban és márciusban, Együt-egymásért képzésünk májusi, tanévzáró hétvégéjét is az online térben, a Zoom felületén szerveztük meg.

A péntek délutáni program a kecskeméti Bárdos Péterné áhítatával kezdődött, majd a képzésben résztvevő két évfolyam külön képzési blokkban folytatta a napot. Az első évesek számára Fitos Renáta szakmai vezető és Lakatos Kinga tréner tanított keresztyén közösségfejlesztést, a másodéveseknek pedig Dani Eszter zsinati missziói irodavezető a lelki ajándékokról szóló spiritualitás-blokkot.

EE2021május.jpg

Szombaton a tinnyei Banu Brigitta tartotta a nyitó áhítatot, majd a másodévesek három részben az érdekérvényesítésről szóló munkába kapcsolódhattak be, dr. Török Tamás (titkárságvezető, Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes) és Dani Eszter vezetésével. A zsinati missziói irodavezető spiritualitás-, illetve Marosszéki Emese közösségfejlesztés-blokkjával zárult számukra a nap.

Az első évesek Lakatos Kingával folytatták a keresztyén közösségfejlesztésről szóló eszmecserét, majd az Ignácz Andrea és Ignácz Margit vezette romológia-blokkban az önismeret és az identitás témaköre került terítékre. A nap utolsó képzési elemeként Dani Eszter tartott spiritualitás-blokkot bibliaismeret-témában.

Vasárnap reggel Tomes Attila szolgált igei üzenettel a résztvevők felé, akik ezt követően egy közös blokkban tekintettek vissza a hétvégére. A reflektálást és az elhangzottak feldolgozását zárásként szupervízorok segítették.