Hírek

Pályázati felhívás - Út a középiskolába, út az érettségihez (2021/2021-es tanév)

A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdet a 2021/2022. tanév Útravaló Ösztöndíjprogram Út a középiskolába és Út az érettségihez alprogramokban való részvételre.

susan-q-yin-2JIvboGLeho-unsplash.jpg

Fotó: Unsplash

A 2005. év óta működő Útravaló Ösztöndíjprogram személyes mentori támogatást és ösztöndíjat nyújt hátrányos helyzetú, cigány/roma tanulók részére a lemorzsolódás megelőzése, valamint a továbbtanulási utak megerősítése érdekében. Az Útravaló Ösztöndíjprogramba a tanulók elsősorban szociális jogosultság, rászorultság alapján kerülnek be, de az ösztöndíj mértéke teljesítményalapon, az elózó év végi tanulmányi eredménytől függ.

Az „Út a középiskolába” és „Út az érettségihez” alprogram célja a részt vevó tanulók iskolai sikerességének elósegítése, tanulási motivációjuk és önértékelésük erősítése ösztöndíjjal és mentori támogatással, valamint az iskolai lemorzsolódásuk kockázatának csökkentése.

Az „Út a középiskolába alprogram” célja a részt vevó tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. A célkitűzés, hogy az Ut a középiskolába alprogramban résztvevő tanuló a mentorálási tevékenységet és az ösztöndíjas időszakot követően felvételt nyerjen érettségit adó középiskolába.

Az „ Út az érettségihez alprogram” célja a részt vevó tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezésében, a sikeres érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe történó felvétel elósegítése.

A Pályázati felhívás céljának megvalósulását a tanulók köznevelési intézményein keresztül a mentorok segítik.

A Támogatás mértéke:

a) Az „ Út a középiskolába” alprogram

  • a pályázó mentor 11.000 Ft/tanuló/hó Támogatásban,
  • a pályázó tanuló a 2020/2021. tanév végi tanulmányi átlaga alapján 9.000-15.500 Ft/hó Támogatásban részesülhet a támogatási időszak alatt.

b) „Út az érettségihez” alprogram

  • a pályázó mentor 1 1 000 Ft/tanuló/hó Támogatásban,
  • a pályázó tanuló a 2020/2021. tanév végi tanulmányi átlaga alapján 11.000-20.000 Ft/hó Támogatásban részesül a támogatási időszak alatt.

A tanulói pályázat feltétele:

Tanulóként (új pályázó vagy továbbfutó pályázó) Pályázatot nyújthat be a Magyarország területén múködó köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar vagy külföldi állampolgár, aki a 2021/2022. tanévében nappali rendszerú iskolai oktatás keretében tanul és a jelentkezés benyújtásának időpontjában halmozottan hátrányos helyzetú, vagy védelembe vett, vagy családba fogadott, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy utógondozásban részesül, vagy hátrányos helyzetú, valamint:

Út a középiskolába ” alprogram esetében 7-8. évfolyamban tanul és az elózó (2020/2021.) tanév végi tanulmányi átlaga - a magatartás és szorgalom jegyek értékelését, minősítését nem beleszámítva - eléri a 3,0-as átlagot,

Út az érettségihez alprogram esetében gimnáziumban, technikumban vagy szakgimnáziumban tanul és az elózó (2020/2021.) tanév végi tanulmányi átlaga - a magatartás és szorgalom jegyek értékelését, minósítését nem beleszámítva - eléri a 3,0-as átlagot.

A mentori Pályázat feltétele:

Mentorként Pályázatot nyújthat be az a tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy, szakoktató, vagy szociálpedagógus, gyógypedagógus, fejlesztó pedagógus, vagy a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki ezen pont szerinti végzettségeket adó képzésben az utolsó 2 (kettő) félév valamelyikének teljesítését a Pályázati felhívás meghirdetését követó félévben kezdi meg.

A részletes pályázati kiírás és pályázati útmutató letölthető ide kattintva.