Hírek

Tudás, szeretet, közösség

Berekfürdőn szervezte a Cigánymisszió az Együtt-egymásért képzés idei első hétvégéjét

2023-ban először, a tanév során harmadik alkalommal vett részt tréninghétvégén az Együtt-egymásért keresztyén közösségfejlesztő munkatársképzésünk két évfolyama, a berekfürdői Megbékélés Házában, február 10. és 12. között.

DA_2023021012-08

A nagykunsági település november után fogadta ismét a résztvevőket, ahol az első és másodéves diákok romológai, keresztyén közösségfejlesztő, lelkigondozói és spiritualitás-blokkokban folytathatták ismereteik bővítését.

DA_2023021012-06

Péntek délután Ignácz Andrea, a Cigánymisszió HEKS-támogatott gyülekezeti programokért felelős munkatársa a negatív énkép hatásairól és befolyásoló tényezőiről tartott interaktív foglalkozást a második évfolyamosoknak.

DA_2023021012-09

Párhuzamosan Lakatos Kinga keresztyén közösségfejlesztés blokkjában olyan jó gyakorlatokkal ismerkedhettek meg az elsősök, melyek a képzést már elvégző diákokhoz kötődnek. Utóbbi szekcióhoz kapcsolódtak a szombati nap elején a másodikosok is, a közösségeik által szervezett eseményekről készített SWOT-analízisre reflektálva.

DA_2023021012-12-2

Másnap Dani Eszter solymári lelkipásztor A nagy történet című könyv feldolgozását folytatta a másodévesekkel, az elsősök pedig az induktív bibliaelemzéshez kapcsolódtak két történeten keresztül.

DA_2023021012-16-2

Gál Judit kórházlelkész az egyik csoportban a segítő beszélgetés, a beszélgetés, illetve a lelkigondozás ismérveit és a közöttük lévő különbségeket ismertette, a másik évfolyamban a traumák, a veszteségek, és gyász feldolgozásának folyamatát, illetve az ahhoz kapcsolódó lelkigondozói lehetőségeket ismerhették meg a résztvevők.

DA_2023021012-05-2

Este Eperjesi Tamás (felzárkózási osztályvezető, Református Szeretetszolgálat) vezetésével, a „Cigányok jöttek” című dokumentumfilm kapcsán közös, kötetlen beszélgetésben vehettek részt a képzés résztvevői és trénerei a magyar – és nem csak magyarországi – vidéket érintő kulcsfontosságú kérdésekről: a leszakadó térségek helyzetéről, a felzárkózás lehetőségeiről és a saját felelősségről.

DA_2023021012-25

A vasárnap délelőtt már a hétvégére történő reflexióval telt, melyet egyéni, illetve csoportos szupervízió követett, segítséget nyújtva a képzetteknek elakadásaik feloldásához és a szakmai kihívások gördülékenyebb kezeléséhez.

DA_2023021012-37

Ezen a hétvégén is fontos szerepet kaptak a már végzett diákok, akik különböző módokon adták át tapasztalataikat és tudásukat a most képzésben lévő résztvevőknek. Jelenlétük és szolgálatuk megerősítés és bizonyságtétel a résztvevők és a képzők számára egyaránt. Vasárnap számukra külön csoportban biztosít a képzés szupervíziót, hogy így kaphassanak ők is támogatást és megerősítést a szolgálatukban.AEzen a hétvégén is fontos szerepet kaptak a már végzett diákok, akik különböző módokon adták át tapasztalataikat és tudásukat a most képzésben lévő résztvevőknek. Jelenlétük és szolgálatuk megerősítés és bizonyságtétel a résztvevők és a képzők számára egyaránt. Vasárnap számukra külön csoportban biztosít a képzés szupervíziót, hogy így kaphassanak ők is támogatást és megerősítést a szolgálatukban.

A hétvége során, minden nap elején lelki csendességben voltak együtt a résztvevők – az áhítatokat a képzésben részt vevők, vagy végzett diákok tartották.hétvége során, minden nap elején lelki csendességben voltak együtt a résztvevők – az áhítatokat a képzésben részt vevők, vagy végzett diákok tartották.

Fotók: Ignácz Andrea és Dezső Attila