Hírek

Tovább a megkezdett úton

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház berkein belül hosszú idő óta foglalkoztak cigányok közötti szolgálattal, ám a munkatársak csak 2012-ben váltak szervezett munkacsoporttá. Közülük a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karán hitoktatóként végzett Tóth Zsuzsanna a legismertebb, aki több mint négy éve irányítja referensként a felvidéki Református Cigánymissziót lelkészek, pedagógusok és önkéntesek segítségével.

kép

Szolgálatuk jelenleg nyolc településen zajlik: Komáromszentpéteren, Csatán, Rimasimonyiban, Rimapálfalván, Nagybalogon, Vígtelken, Szalócon és Nagygéresen, lefedve a felvidéki magyarajkú roma lakosság elhelyezkedését, a bővülésre azonban folyamatosan van lehetőség. A Cigánymisszió egyelőre minden helyszínen gyermek- és ifjúsági misszióként van jelen, amely természetesen kapcsolódási pontot is jelent a felnőttek felé. Ilyen például a családi nap és az ünnepváró alkalmak, de több helyen működik színjátszó csoport is. Csatán szavalóversenyt, nemzetközi roma napot és roma holokauszt-megemlékezést szerveznek, ezzel is erősítve a helyi közösségeket. 

A felvidéki Református Cigánymisszióban kiemelt fontosságúak a missziós programok, melyeken aktívan részt vesznek a települések fiataljai: Komáromszentpéteren házi gyermek-istentiszteleteket tartanak, Rimasimonyiban ifjúsági bibliaóra működik, filmvetítéssel, élménypedagógiai játékokkal színesítve. A helyszínek többségén rendszeresek az evangelizációs alkalmak, évente egy-két alkalommal, zenével, igemagyarázattal és bizonyságtételekkel, és egyre bővül a nyári gyermek- valamint ifjúsági táborok létszáma is.

kép

A hitéleti alkalmakon túl számtalan lehetősége van a fi ataloknak arra, hogy megéljék a közösséghez tartozás, az alkotás és a szórakoztató tanulás örömét. Ilyenek például a nagybalogi gitáralkalmak, vagy a helyi asszonyok által tartott főzőtanfolyamok, a sportnapok, rajzversenyek, valamint a kézműves foglalkozások, melyek minden ünnepvárás elengedhetetlen kellékei, legyen szó adventi koszorú készítéséről, vagy tojásfestésről. 

A cigány identitás megerősítését szolgálják az említett szavalóversenyen és színjátszócsoporton túl a táborokban szervezett cigány népismereti előadások és a cigány táncoktatás. A felvidéki Református Cigánymisszióban szolgáló lelkészek és munkatársak számára folyamatosan lehetőség nyílik továbbképzésen való részvételre, ahogyan a tapasztalatszerzésre is a Magyarországi Református Egyház cigánymiszsziójának alkalmain.

kép

Isten kegyelmének köszönhetően a folytatással kapcsolatban is egyre több dolog válik biztossá ebben a szolgálatban: nemrégiben kezdődött el a Cigánymissziós Központ felújítása Felsővályban, húsvét előtt pedig az új ifjúsági zenekar, az ÉRTED állt össze egy evangelizációs körútra, imával, bizonyságtételekkel szolgálni a kis gömöri közösségekben.

A HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete), mint a felvidéki Református Cigánymisszió egyik fő támogatója, két-két tanoda és Biztos Kezdet Gyerekház megalapításában segít majd – ez utóbbi sem egyházi, sem pedig állami szinten nem történt még meg az országban. Emellett szintén zajlik a novemberi, első cigánymissziós konferenciával kezdődött stratégia megalkotása, különös tekintettel a felvidéki református gyülekezetekkel történő kapcsolatfelvételre és cigánymissziós kezdeményezéseik feltérképezésére.

Fotó: Szarvas László, Református Cigánymisszió

Az írás megjelent a magyarországi protestáns egyházak cigánymisszióinak Tükör című, negyedévente megjelenő lapjának VI/2-i számában - a kiadvány ide kattintva érhető el digitális formában.