Hírek

Tehetséggondozó kormányzati pályázatok kerültek kiírásra

A pályázatok célja nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvétel, valamint nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása.
Szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő pedagógiai műhelyek működésének, továbbá tehetséges roma és hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozásának és roma fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatása. Végül kiírásra kerültek egyedi fejlesztést biztosító ösztöndíjak is.

Tehetséges magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, diákolimpiákon való részvételének, Nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása
 
A felhívás kódja: NTP-NTV-P-15
A pályázatok benyújtása folyamatos, a benyújtás legvégső határideje: 2016. február 29.

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program159/

A pályázat benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött magyarországi fiatalok egyéni és csoportos részvételének és az arra való felkészülés  támogatása külföldön  megvalósuló tehetséggondozó tanulmányi és művészeti nemzetközi versenyeken

A pályázaton legalább 300.000 Ft, illetve legfeljebb 5.000.000 Ft vissza nem  térítendő támogatás igényelhető.

Pályázók köre: Hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint):

általános iskola,gimnázium,szakközépiskola, szakiskola,alapfokú művészeti iskolák,pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény.

Nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása

felhívás kódja: NTP-TV-15

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program157/

Pályázni lehet a következő versenytípusok szervezésére:

a) A Nat több műveltségi területét átfogó komplex verseny;

b) A Nat valamely műveltségi területének egészére vonatkozó verseny;

c) A Natvalamely műveltségi területének adott részletére (pl. tantárgy) vonatkozó

verseny

A pályázaton legalább 750.000Ft, illetve legfeljebb 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhet

Pályázók köre:Hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint):

általános iskola,gimnázium,szakközépiskola, szakiskola,alapfokú művészeti iskolák,pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény.

Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek, továbbá a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatása

A felhívás kódja: NTP-RHTP-15

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program154/

A pályázaton legalább  1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető

Pályázók köre:Hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint):

általános iskola,gimnázium,szakközépiskola, szakiskola,alapfokú művészeti iskolák,pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény, kollégium

Szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének támogatása

A felhívás kódja: NTP-SZTG-15

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program151/

1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000Ftvissza nem térítendőtámogatás igényelhető

Pályázók köre: A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:szakközépiskola,szakiskola, szakképzési centrum

Köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatására

A felhívás kódja: NTP-KKI-B-15

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 11. 23:59 óra.

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program146/

1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Pályázók köre: A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül: - óvoda, - általános iskola, - gimnázium, - szakközépiskola, - szakiskola, - kollégium; FIGYELEM! Tagintézmény/Intézményegység kizárólag a székhelyintézmény/ intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot.

A kulturális (közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) intézmények/szervezetek, az alábbiak szerint: - Az 1997. évi CXL törvény szerinti a 39. § (2) bekezdés alapján működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények, - Az 1997. évi CXL törvény 74. §. szerinti közművelődési intézmények, közművelődési civil szervezetek; 

A Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, melynek alapító okiratában az oktatás/nevelés vagy a tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel. Belső egyházi jogi személyek

Egyedi fejlesztést biztosító ösztöndíjak támogatása.

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzeti_tehetseg_program168/

A  felhívás kódja: NTP-EFÖ-P-15
A pályázatok benyújtása folyamatos. Legvégső határidő:

  • „A” komponens esetében: 2016. május 15.
  • „B”komponens esetében: 2016. február 29.

.A pályázaton az „A” komponens esetében legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 1.500.000 Ft vissza nem térítendő egyszeri támogatás igényelhető

A pályázaton a „B” komponens esetében legalább havi 10.000 Ft, illetve legfeljebb havi 150.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Pályázók köre: Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú, 8-35 éves tehetséges magánszemélyek.