Hírek

Tapasztalatokról és új lehetőségekről szólt az idei cigánymissziós lelkésztovábbképzés

November 16-19. között immár harmadik alkalommal került megrendezésre az akkreditált cigánymissziós lelkésztovábbképzés Berekfürdőn. A két egész és két fél napra szabott, szoros és tematikájában átfogó műsorrács a misszió széles spektrumát bemutatta a cigányok közötti hitoktatástól a diakóniai, illetve kormányprogramokig.

A gyakorlati szempontok kerültek előtérbe

A teológiai, missziológiai alapok mellett a cigány kis- és középiskolás gyermekek hitoktatásának lehetőségeiről tartott előadást Tóth Zsuzsanna felvidéki hitoktató, valamint Barnóczki Anita lelkész, tiszáninneni cigánymissziós referens. Az élménypedagógia adta lehetőségekkel is találkoztak a résztvevők. A cigány felnőttek között megvalósult bibliaiskola szervezéséről, gyakorlati vonatkozásairól számolt be Suhai György nógrádi misszióvezető, Dani Eszter az induktív bibliatanulmányozást mutatta be, ami a cigány közösségekben egy jól használható módszer. Somogyi Péter, a Fasori Református Egyházközség lelkésze saját gyülekezeti tapasztalatait osztotta meg a cigány és nem cigány gyülekezeti tagok együttélésének vonatkozásairól. Elmondta, honnan indultak és mi történik most, hogyan illeszkedtek be a roma testvérek a nagyobb közösségbe. A cigánymisszió szervezésének lépéseiről két gyakorlatot, egy kárpátaljai és egy budapesti mintát ismertek meg a visszatérő résztvevők.

Integráció és cigánymissziós stratégia

Nem könnyű kérdés sem a társadalmi, sem a gyülekezeti szintű integráció. A gyülekezetek szemléletformálásának lehetőségéről Sztojka Szabina tartott előadást, melyben többek között egy felnőttek között is jól alkalmazható játékot mutatott be, beszélt a problémákkal való szembenézés fontosságáról és a megbékélés Jézustól kapott lehetőségéről, mely a jövőt jelenti a számunkra. A reggeli áhítatokon Nyeső Ágnes referens a cigánymissziós stratégia pilléreit emelte ki egy-egy bibliai történet segítségül hívásával, esténként pedig cigány testvérek tettek bizonyságot életváltozásról, megtérésről, arról, hogyan találták meg helyüket a református gyülekezetben és mit jelentett számukra egy református lelkész lelki vezetése.

Hogyan tehető képessé a közösség a problémái megoldására?

A szociális munka és a diakónia területén az adományosztás, a közösségfejlesztés, a szemléletformálás és a kormány felzárkózási programjához való csatlakozás lehetőségeit érintette a szakmai program. A rászorulón való segítés megkérdőjelezhetetlen bibliai parancs - hangzott el. -  De hova vezet, ha az egyén képességei kiaknázatlanok maradnak? Hol húzódik az a sokszor nehezen észrevehető határ, hogy még ne veszítse el a bajbajutott a motivációját a cselekvésre, de ne várjunk el tőle olyat, amit nem képes vagy nem áll módjában megtenni? Meddig tart a segítő felelőssége? Hogyan tudja képessé tenni a periférián élő, számos tekintetben hátrányos helyzetű testvért arra, hogy ne mások adakozási kedvének vagy a szociális háló folyton változó szintjének legyen kiszolgáltatva? A keresztyén közösségfejlesztés megkerülhetetlen összetevő ennek a kérdésnek a megoldásában. Mi is a keresztyén közösségfejlesztés? Meglévő értékekre és erőforrásokra építő, a közösség tagjaival a közösségért végzett tevékenység, mely sok esetben túlmutat a szűken értelmezett gyülekezet határain, társadalmi, gazdasági problémákra reagál, szembenéz szociális kérdésekkel, és mer azokra elméleti és gyakorlati válaszokat adni.

Lehetőségek az összefogásra

A közösségépítés elméletén és szemléletén túl a gyakorlati lehetőségek is bemutatásra kerültek a továbbképzésen. A Magyarországi Református Szeretetszolgálat munkatársai, Osgyán Dániel és Kocsis Attila elmondták, hogyan lehet a közfoglalkoztatási programba bekapcsolódni a gyülekezeteknek, mely a cigányok integrációját települési és gyülekezeti szinten egyaránt támogatni tudja. Emellett az egyháztáji program kínálta lehetőségről is beszámoltak. A „Bő esztendő” vetőmagprogram az öngondoskodás erősödését támogatja, hogy minél többen termeljék meg önmaguk, családjuk, vagy akár a nagyobb közösség számára az egészséges zöldséget, gyümölcsöt.

A Herman Ottó Intézet két munkatársa, köztük egy volt cigány szakkollégista mesélt az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek adta lehetőségekről, illetve a 2016-ban nyíló közösségi tér létrehozását célzó pályázati lehetőségekről.

A forgószínpad kiscsoportos előadásán Naszádi Kriszta, a HEKS projektkoordinátora elmondta, hogy a gyülekezetek roma gyermekek és fiatalok között végzett munkáját a svájci segélyszervezet is támogatja. Immár tizenegy református gyülekezet nyert ilyen pályázatot, és jövő év elején újra be lehet adni három évre szóló terveket támogatásra.

Új fejlesztési osztály segít az EU-s pályázatokban

A 2014-20-as  Európai Uniós költségvetési ciklus új támogatási időszakot is jelent, amelyben igen komoly felzárkózási forrás fog jönni Magyarországra. Kérdés, hogy az egyház is fel tudja-e használni ezeket a támogatási forrásokat a gyülekezeteken keresztül. A pályázatírás és a projektmegvalósítás segítésére a református egyház létrehozott egy munkacsoportot, amely a Zsinati Irodán működik, pályázatíró, pénzügyi, közbeszerzési és jogi szaktudással rendelkező munkatársakkal. Ez a lépés nem központosítást jelent, hanem segítségnyújtást azon gyülekezetek számára, akiknek a pályázataik benyújtásához szakmai támogatásra van szükségük  – mondta el Nagy Kriszta, cigánymissziós fejlesztési referens. Már most 15 gyülekezetnek segít az iroda, hogy be tudja nyújtani a tanodaprogram pályázatot, és a Keresztény Roma Szakkollégiumokra kiírt pályázatokat is ők készítik el – hiszen új ciklusban folytatja munkáját a debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégium, és a következő tanévben elindul a Budapesti Református Cigány Szakkollégium is. A 0-4 éves korú gyerekekkel és szüleikkel törődő „Biztos Kezdet Ház” elindítására vonatkozó pályázati felhívás valószínűleg 2016. februárban jelenik meg. Jövőre Budapestre és Pest megyére vonatkozóan is lesz tanodapályázat. Ezeken túl más felzárkózási programokra is lehet pályázni az egyházaknak, amelyekről folyamatos tájékoztatást ad a cigánymissziós honlap pályázatok rovata.

Identitás és kultúra

Elmaradhatatlan része a képzésnek, hogy a cigányságról mind történeti, mind kulturális ismereteket szerezzenek a résztvevők. A cigánymisszió több száz évre visszanyúló történeti „morzsáitól” a cigányság jelenlegi helyzetét bemutató körképig a cigány kultúra és identitás is hangsúlyos részét képezte ennek a blokknak. Binder Mátyás antropológus előadása élő vitát indított a kettős identitásról.

Negyvenhárman mentek el Berekfürdőre, volt, aki harmadjára vett részt az évről évre megújuló, friss információkat nyújtó cigánymissziós képzésen, amelyet 2016-ban is megrendez majd a Missziói Iroda.