Hírek

Tanodai segédanyagok

Tanoda típusú tevékenységek indításakor hasznos lehet a következő dokumentáció vezetése a folyamatok követése, valamint a szakmai megvalósítók közötti információk zökkenőmentes áramlása érdekében. 

A honlap láblécének letöltések menüjéből a teljes dokumentáció egy helyről letölthető. 

Vegyük sorra az egyes dokumentumokat. 

A célcsoport programba bevonásának első lépése az ismerkedő beszélgetés, ahol tájékozódunk a család együttműködési, valamint  a gyermek/gyermekek Tanodába járási hajlandóságáról. Első találkozáskor érdemes egy általános információkat tartalmazó adatlapot kitölteni a családdal, ennek mintája itt található. (adatlap.pdf)

A következő lépés lehet a családlátogatások megszervezése, hogy a munkatársak tisztában legyenek a gyermek életkörülményeivel, életterével (pl. van e lehetősége az otthonában nyugodt körülmények között tanulni, stb.) A családlátogatásokat szintén érdemes minden esetben röviden rögzíteni, arra nagyon kell figyelni, hogy semmi olyan információt ne írjunk le, ami sértheti a személyiségi jogokat, a szubjektív vélemények megfogalmazását is igyekezzünk elkerülni. A családlátogatási emlékeztető célja, hogy a családdal való kapcsolattartás folyamatosságát, visszakövethetőségét elősegítse. A családlátogatási emlékeztető mintája: (családlátogatási.pdf)

Amennyiben az előzetes információk alapján a gyermek a Tanoda tanulója szeretne lenni, egy háromoldalú szerződéssel tudjuk elősegíteni a programban való részvételt. A szerződésben fogalmazzuk meg a lehetőségeket – mit tud a Tanoda nyújtani, a szülők részére megfogalmazott, valamit a gyermekek felé irányuló kéréseket (rendszeresen járjon a Tanodába, vegyen részt a foglalkozásokon, stb). A szerződés megfogalmazásakor tartsuk szem előtt, hogy ne fogalmazzunk meg irreális igényeket a családdal szemben. A szerződés aláírása egyfajta elköteleződést is jelent, mindhárom oldalról.  A szerződés mintája: (szerzodes.pdf)

A fotódokumentáció, valamint a beszámolók mellett érdemes a közösségi programokat, táborokat, kirándulásokat jelenléti ívvel is dokumentálni. A jelenlétét igazoló jelenléti ív minta: (jelenlétiívközösségi.pdf)

A pedagógiai munkában fontos a visszakövethetőség, a tanulási módszerek követése. Első lépésben érdemes egy egyéni bemeneti mérést végezni a tanulókkal, majd ennek eredményének tükrében egy egyéni fejlesztési tervet kidolgozni. A fejlesztési tervet lehetőség szerint fejlesztő vagy gyógypedagógus segítségével próbáljuk összeállítani. A fejlesztési terv segítséget adhat a tanulásszervezésben. A fejlesztési terv mintája letölthető: (fejlesztési terv.pdf)

A gyermekekkel való tanulási folyamat rögzítése fontos eleme a programnak. A legtöbb Tanodában több pedagógus, segítő foglalkozik a gyermekkel, áttekinthető lesz a folyamat, ha rögzítjük néhány szóban a  napi történéseket egy haladási naplóban. Ennek mintája: (egyéni haladási napló.pdf)