Hírek

Református Cigánymisszió: Ez történt 2018-ban

Megtért cigány és nem cigány testvérek, megbékélés, továbbképzések, dicsőítés, missziós projektek gyülekezetekben és iskolákban, találkozó, imanap, konferencia. Isten kegyelméből 2018-ban színes évet tudhat maga mögött az Országos Református Cigánymisszió. Az alábbiakban az általunk szervezett eseményekre és projektjeinkre tekintünk vissza röviden.

Protestáns Cigánymissziós Találkozó

Az év első komolyabb eseménye a Protestáns Cigánymissziós Találkozó volt a Deák téri evangélikus templomban. Az alkalmon öt protestáns felekezet - baptista, metodista, pünkösdi, evangélikus és református - cigánymissziós közösségei együtt dicsőítették Istent, és imádkoztak egymásért.

A találkozó fő témájaként a 450 résztvevő a tisztelet témájáról beszélgethetett egymással kiscsoportokban, az istentiszteleten Lukács evangéliumából szólt hozzánk Isten igéje, a bizonyságtételek során pedig arról mesélhettek a gyülekezeti tagok, hogy hogyan tudták elkezdeni tisztelni önmagukat, a testüket, családjukat, az életet, cigány a nem cigányt és fordítva.

A bizonyságtételeket két-két imádság pecsételte meg minden felekezet részéről.

Beszámoló a találkozóról:
ciganymisszio.reformatus.hu/aktualis/v/985/

kép

Országos Cigánymissziós Találkozó és Imanap

Közvetlenül a Nemzetközi Roma Nap előtt rendeztük ötödik imanapunkat a káposztásmegyeri református templomban, csaknem háromszáz fő részvételével.

Az eseményre egész Magyarországról érkeztek cigány és nem cigány testvérek, sokan hajnalban keltek azért, hogy néhány órát együtt tudjanak lenni más gyülekezetek tagjaival.

„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket” - szólt az ige Péter leveléből. Az üzenet egyértelmű volt: legyünk bármilyenek, hordozzunk bármilyen fájdalmat, vagy nehézséget, mindannyian Isten gyermekei vagyunk.

Az imanap csúcspontját, az imádságokat nyolc testvérünk mondta el, majd kiscsoportokban fohászkodhattunk az európai cigányságért.

A találkozó résztvevői bizonyságtételek és igei gondolatok mentén kaphatott erőt a szolgálat folytatásához és az élet, a mindennapok próbáihoz.

Beszámoló az imanapról:
ciganymisszio.reformatus.hu/aktualis/v/1017/

kép

Országos Cigánymissziós Konferencia

"Mert gyönyörködik majd benned az ÚR" (Ézsaiás 62,4)

Ötödik alkalommal rendeztünk konferenciát október végén, az értékesség témáját körbejárva. 

Az eseményen felemelő énekekkel dicsőítettük Istent és hallgattunk bizonyságtételeket az értékességről, a csoportbeszélgetések során pedig mindannyian megtalálhattuk, milyen értékek rejlenek személyes életutunkban, a lakóhelyünkön és a családunkban.

Az istentiszeteleken, áhitatok során megerősödhettünk abban, hogy Isten soha nem hagy el minket, hogy cigányként is tudunk azonosulni Jézussal, útravalóul pedig a következő üzenetet kaptuk: ne csak lássuk Őt, de tudjuk, hogy Ő az életünk megváltója.

A konferencián adtuk át az Év Roma Református Pedagógusa/Pedagógiai asszisztense díjakat, bemutatkoztak a Magyarországi Református Egyház Cigánymisszióval kapcsolatban álló társadalmi szolgálatai, egyik este pedig cigány táncházon vehettünk részt.

Beszámoló a konferenciáról:
ciganymisszio.reformatus.hu/v/gyonyorkodik-bennetek-az-ur/

kép

Cigánymissziós Lelkésztovábbképzés Berekfürdőn

Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a cigánymisszió iránt érdeklődő lelkészek és gyülekezeti munkatársak minden elméleti és gyakorlati segítséget megkapjanak szolgálatukhoz.

Ennek egyik legfontosabb elemeként évek óta megtartjuk lelkésztovábbképzésünket, melynek legfőbb elemei idén ezúttal a cigány népcsoportok történeti, kulturális és művészeti jelentőségének megismerése voltak. Két korábbi kutatás eredményeit is itt prezentálták az előadók, az érdeklődők számára pedig szupervízión való részvételre is lehetőség nyílt.

Vendégeink voltak a budapesti Független Színház tagjai, akik segítségével feldolgoztuk, mi tesz hőssé egy hőst, a Református Világkéváházban pedig az el- és a befogadásról beszélgethettünk.

Beszámoló a lelkésztovábbképzés eseményeiről:
http://ciganymisszio.reformatus.hu/aktualis/v/1041/

kép

Cigánymissziós teológus tanulmányút Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A lelkésztovábbképzés mellett a teológusoknak nyújtott segítség munkánk második fontos szakmai pillére - idén októberben a Bodrogközben és Abaúj északi részén jártunk a Károli Gáspár Református Egyetem negyedéves teológus-lelkész szakos hallgatóival és oktatóikkal.

A tanulmányút során meglátogattuk a hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskolát, ahol az úgynevezett Komplex Intrukciós Programot alkalmazzák az oktatás terén, majd roma gyülekezetekben dicsőíthettük együtt Istent Vajdácskán és Sátoraljaújhelyen.

Vilmányban és Tiszakarádon megismerhettük a helyi Biztos Kezdet Gyerekházak működését, utóbbi településen a közösségi ház munkatársaival és az iskolai oktatóival is alkalom nyílt beszélgetésre. Göncruszkán a település református általános iskolájában és óvodájában nézhettünk szét.

Beszámoló és hallgatói vélemények a tanulmányútról:
ciganymisszio.reformatus.hu/aktualis/v/1108/

kép

HEKS Gyülekezeti Projektek

A Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezetének támogatásával az Országos Református Cigánymisszió tizenhárom gyülekezetben (Verőce, Kiskunhalas, Dunaszekcső, Józsefváros, Kecskemét, Ófehértó, Pilisvörösvár, Tiszakerecseny, Göncruszka, Újkenéz, Jánoshalma, Bódvaszilas, Büssü) valósít meg programokat.

A projektekben roma és nem roma, hátrányos helyzetű gyerekek tanodai foglalkozásokon, játszóházakon, bibliaórákon vesznek részt,valamint roma és nem roma szakemberek-önkéntesek vezetésével szabadidős tevékenységekbe kapcsolódhatnak be. A program célja az oktatási segítség és a szabadidő hasznos eltöltése mellett az, hogy a gyerekek, fiatalok megtalálják helyüket a társadalomban, felnőttként pedig vegyes gyülekezetek tagjai legyenek.

Bővebb információ a HEKS gyülekezeti projektjeiről:
heks.hu/projektjeink

kép

HEKS Iskolaprogram

A Magyarországi Református Egyház Országos Cigánymissziója a Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezetével (HEKS) együttműködve 2017 ősze óta dolgozik azon, hogy a református általános iskolák befogadóbbá váljnak.

A program első lépését egy kutatás elvégzése jelentette egyházunk alapfokú oktatási intézményeiben, melynek eredményeit májusban, egy külön e célból szervezett konferencián ismerhették meg a résztvevők. A jelenlévők e mellett információkat kaptak az inklúziós index gyakorlati alkalmazásáról, meghívott vendégeink pedig kerekasztal-beszélgetés keretében oszthatták meg elképzeléseiket az inkluzív oktatásról.

A HEKS Iskolaprogram szeptember öt iskolában úgynevezett pilot projekttel folytatódott - a közös munkát a szervezet folyamatosan mentorokkal segíti.

Interjú Velkey Laura projektvezetővel a HEKS iskolaprogramról:
ciganymisszio.reformatus.hu/heks/v/1040/

Beszámoló a májusi műhelynap eseményeiről:
ciganymisszio.reformatus.hu/v/isten-orszaganak-tetten-erhe…/

Bővebb információ az iskolaprogramról:
heks.hu/iskolai-programok

kép

Kiengesztelődés a népek között

A nemzetközi kiengesztelődési szolgálat az 1994-es ruandai népirtás után kezdődött el egy walesi, keresztény pszichiáternő, Rhiannon Lloyd vezetésével. A szakember 2015 februárjában, másodmagával hazánkba is ellátogatott, hogy a "Kiengesztelődés a népek között" nevet viselő konferencián megmutassa a hit szerepét a megbékélésben, az egymásnak okozott sebek gyógyulásában.

2018 elején és év közepén Ruandában és Moldovában református lelkészek és teológusok, valamint a cigánymisszióban évek óta szolgálók végezték el a kiengesztelődési képzést, amely lehetővé tette, hogy Magyarországon először hazai trénerek vezetésével szervezzen többnapos szemináriumot a Cigánymisszió.

Az első ilyen szemináriumra október végén került sor Berekfürdőn:
ciganymisszio.reformatus.hu/v/megbekeles-a-kereszt-toveben/

kép

Együtt-egymásért

Az EFOP-1.3.7-17-2017-00165 kódjelű projektben ebben az évben református gyülekezetek roma és nem roma, hátrányos helyzetű tagjainak, munkatársainak képzését tűztük ki célul, egyúttal szemléletformáló programokkal szerettük volna elősegíteni a településen élők összetartozásának erősítését.

Az év során öt helyszínen tartottunk értékfelméréseket (Bódvaszilas, Szólád, Hajdúbagos, Jánoshalma, Göncruszka), ősszel pedig el is kezdődhetett a képzési folyamat.

Bővebb információk:
ciganymisszio.reformatus.hu/egyutt-egymasert

kép

De nem feledkezünk meg az alábbiakról sem:

Nagy hálát adunk Istennek, hogy idén bemutathattuk nektek az Év Roma Református Pedagógusát és Pedagógiai asszisztensét, és hogy megemlékezhettünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, valamint 1956 roma hőseiről (itt és itt).

Interjúkat készíthettünk két példás életet élő református cigány házaspárral (itt és itt), megtudhattuk, milyen missziós munka folyik a józsefárosi Te+Én Közösségben (itt és itt), a Bács-Kiskun megyei Jánoshalmán, valamint a kárpátaljai Szernyén.

De közelről figyelhettük a református cigány szakkollégiumok működését Debrecenben és Budapesten, kommunikációs tréninget tartottunk a Bethesda Gyermekkórház dolgozóinak, és segíthettünk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház első Cigánymissziós konferenciájának megvalósulásában.

Nyár végén szomorú szívvel búcsúztunk egykori referensünktől, Nyeső Ágnestől, aki iskolalelkészként dolgozik tovább, de örömmel köszöntöttük utódját, Tóth Anitát.

Az Úrba vetett reménységgel jövőre még több helyre szeretnénk eljutni, még több példaértékű embert szeretnénk bemutatni, és még több olyan programot akarunk szervezni, melyek során cigány és nem cigány testvérek kerülhetnek közelebb Istenhez és egymáshoz.

"Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben!" (Kol 1,5)