Hírek

Református általános iskolák jelentkezését várja a HEKS-MRE inklúziós programja a 2021-2024 közötti időszakra


A jelentkezés lezárult!


Az inkluzív iskolai program 2017 óta működik a HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) és a Magyarországi Református Egyház közötti megállapodás értelmében. A program az intézmények befogadóbbá válását tűzi ki célul a cigány gyermekek tekintetében.

inklúzió.jpg

Fotó: Priscilla Du Preez/Unsplash

A projekt kerete: a HEKS Országprogram és az MRE Cigánymissziós stratégiája

A HEKS és a Magyarországi Református Egyház (MRE) megállapodásának (Országprogram 2021-2024) egyik fontos célja, hogy a református iskolák befogadóbbak legyenek a hátrányos helyzetű és roma/cigány gyermekek tekintetében.

A megállapodás értelmében a HEKS pályázatot hirdet meg olyan inklúziót célzó iskolai projektek (949.335 sz. projektek) támogatására, melyek célja a hátrányos helyzetű és roma/cigány gyermekek iskolai és társadalmi integrációjának segítése. A projektek működési költségének támogatása mellett a HEKS az Országos Református Cigánymisszióval a pályázó intézmények számára folyamatos kísérést és képzési lehetőséget is biztosít.

Kik pályázhatnak?

Kizárólag magyarországi református általános iskolák.

A pályázat célja:

A pályázat célja a hátrányos helyzetű és roma/cigány gyerekek iskolai és társadalmi inklúziója. Ennek részeként a pályázat támogatja az integrált lokális közösségek fejlesztését, az iskola, mint intézmény fejlesztését, az iskola, a szülői ház, a fenntartó gyülekezet kapcsolatának erősítését, roma/cigány gyermekek tanulmányi előmenetelét, szociális és életkészségeinek erősítését és az ezt elősegítő szakemberek bevonását, hatékony együttműködését iskolán belül és kívül.

A projektek tartalma:

  • Önreflektív szakasz, melyben megtörténik az iskolák belépő állapotának felmérése, különös tekintettel az inkluzív értékek megjelenésére az iskola mindennapi tevékenységei során és annak alapvető dokumentumaiban;
  • Inkluziós értékek mentén egy Intézményi-önismereti folyamat. Mely során a tanulók, a szülők és az intézmény dolgozóinak bevonásával meghatározzák a fejlesztendő területeket és ez alapján elkészítenek egy fejlesztési tervet.
  • Az elkészült fejlesztési terv alapján, megoldási akcióterv elkészítése, melynek jóváhagyása után a megvalósítási szakasz következik.
  • A megvalósított pályázat során megkezdett folyamatok folytatása, utánkövetése.

Hálózatépítés: látogatások, tapasztalatcsere a programban résztvevő iskolák között a tanév során 2 alkalommal, részvétel a MRE Országos Cigánymisszió által meghirdetett programokon évente 2 alkalommal.Alapvető kritériumok:

A nevelőtestület és az iskola dolgozóinak nyitottsága és elkötelezettsége a szükségben lévők felé, melyben a célcsoport (tanulók és családjaik) társadalmi háttere, hite, vagy gyülekezeti taggá válási esélyei nem lehetnek befolyásoló tényezők.

A pályázó iskolák együttműködésre való törekvése mind a helyi érintett szervekkel (iskolákkal, szociális intézményekkel, gyermekjóléti szolgálatokkal, helyi önkormányzatokkal, nonprofit szervezetekkel), mind az MRE Országos Cigánymissziójával.

A programban résztvevő iskolák vállalása egy nyílt nap megszervezése, illetve más HEKS partner iskolák/ gyülekezetek számára tereplátogatási lehetőség biztosítása.

A fenntartó és az iskolavezetés teljeskörű támogatása.

A támogatási időszak: A program a 2021. szeptember – 2024. június közötti tanévekben valósul meg.

Beadási határidő: A pályázati csomagot 2021. július 31-ig kérjük elküldeni elektronikusan.

A pályázati folyamat:

A pályázati csomag tartalma: pályázati adatlap és a fenntartói támogatói nyilatkozat. A pályázati beadványokat a HEKS bírálja el a beadástól számított 30 napon belül. Sikeres pályázat esetén, a program nyomon követése és a beszámolás a HEKS-MRE programkoordinátoron keresztül történik negyedéves jelentések formájában. Ehhez nélkülözhetetlen az iskolák részéről a szoros együttműködés kialakítása a szakmai támogatókkal és a programkoordinátorral.

Hozzájárulás a HEKS részéről:

Fejlesztési terv kidolgozásának támogatása, szakértő mentor és anyagi támogatás biztosítása minden iskolának a megoldási akcióterv kialakításához és megvalósításához

A résztvevő iskolák közötti hálózatépítés, tapasztalatcsere és műhelynapok koordinációja az iskolák igényeihez mérten.

A kedvezményezett iskolák számára nyújtott szolgáltatások költsége nem haladhatja meg iskolánként a 3 millió forintot, melyet teljes mértékben a HEKS finanszíroz.

Az iskolák hozzájárulása

Az iskolák hozzájárulása a programhoz saját elköteleződésük, miszerint a 2021-2024 időszak tanéveiben odaszánják a szükséges időt az Inklúziós program megvalósítására: kidolgozzák a saját iskolafejlesztésüket megalapozó tervet, együttműködnek a mentorokkal, a HEKS-MRE programkoordinátorral és a többi résztvevő iskolával.

Fenntarthatóság

A HEKS és az MRE célja, hogy olyan programok és eredmények jöjjenek létre, amelyek a későbbiekben is hasznosíthatók az iskolák számára. A megszerzett szakmai tapasztalat célja, hogy a további programok megvalósítását, további források elnyerését segítse akár a HEKS-MRE közös programjának további pályázati köreiben.

A pályázathoz beadandó dokumentumok:

  • Pályázati adatlap
  • Fenntartói támogató nyilatkozat

A pályázati adatlap itt érhető el:A pályázat beadási címe:

A pályázati csomagot elektronikus formában az ablonczy.daniel@reformatus.hu e-mail címre várjuk.

További felvilágosítás kérhető:

Ablonczy Dániel HEKS-MRE programkoordinátortól az alábbi elérhetőségeken:

+36 30 429 2813

ablonczy.daniel@reformatus.hu