Hírek

Pozitív fejlemények a református köznevelésben az inklúzió terén

A múlt heti, Balatonszárszón tartott XI. Országos Református Köznevelési Konferencián több előadásban is elhangzott, hogyan lehetne befogadóbbá, inkluzívabbá tenni oktatási rendszerünket – a már megvalósult jó példák mellett a felszólalók konkrét javaslatokat is megfogalmaztak a változásra. Az Országos Református Cigánymisszió munkatársai – köztük a HEKS-támogatott inklúziós programokért felelős kollégák – örvendetesnek és jövőbe mutatónak tartják a konferencián elhangzottakat, és bíznak abban, hogy hamarosan a mindennapi oktatási gyakorlatba is átkerülnek majd.

Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese szerint alapvetés, hogy a hívő emberek segítenek az elesetteken és a hátrányos helyzetűeken, a halmozottan hátrányos helyzetűeken és a különleges bánásmódot igénylőkön, ennek pedig a református oktatásban is meg kell mutatkoznia. A szakember néhány adatot is felsorolt: több mint százezren sajátos nevelési igényű tanulók Magyarországon, amely a 742 ezer általános iskolásnak majdnem tizenöt százalékát jelenti. A peremterületeken a feladat szinte minden oktatási intézményt érint.

szárszó_inklúzió

Fotó: Hurta Hajnalka

Az előadásban elhangzott, hogy 2018 óta országszerte hatvan antiszegregációs munkacsoport dolgozik, melyek feladata az adott vidékre vonatkozó stratégia kidolgozása, a szakmai tanácsadás, a jó gyakorlatok összegyűjtése, a közös gondolkodás, hogy együtt segítsék a szegregációval érintett vagy veszélyeztetett intézményeket. Péterffy Balázs kihangsúlyozta, hogy a nem állami intézményfenntartók – így a Magyarországi Református Egyház – szerepvállalása ezekben a munkacsoportokban tavalyig elenyésző volt, így igencsak van tér a részvételre.

Gér András zsinati tanácsos a hátrányos helyzetűek – köztük a nagy számban élő cigányság – felé és között végzett egyházi szolgálat teológiai alapjait ismertette, mely a Zsinat 2013-ban elfogadott cigánymissziós stratégiáján alapul – a dokumentum ide kattintva elérhető.

bruckner lászló_inklúzió

Fotó: Hurta Hajnalka

Bruckner László, a Magyarországi Református Egyház Oktatási Szolgálatának főigazgatója konkrét javaslatokat irányzott elő a református köznevelés inkluzívabbá válásának céljából. Kihangsúlyozta, hogy az inklúzió nem lehetőség, hanem feladat, kiváltképp azokon a területeken, ahol nagyszámú reformátusság és hátrányos helyzetűek élnek egymás mellett (főként Észak- és Kelet-Magyarország, illetve Délkelet-Magyarország egyes területei). A szakember elmondta, hogy a református oktatásnak a köznevelési rendszer részeként köznevelési feladatokat kell ellátnia, nem lehet kivételezettként magunkra tekintenünk.

Az Oktatási Szolgálat főigazgatója kiemelte továbbá, hogy az inklúzióról szóló párbeszédnek a presbitériumban, a fenntartó belső köreiben kell elkezdődnie. Ezután következik a fenntartói képviselet és az intézményvezetés közötti konzultáció, majd az igazgatók és a tantestület egyeztetése. Csak ezután fordulhatunk a szülők felé a módosítással, az egy lélekben eldöntött, bibliai alapelvekre alapozott új látással. Bár a köznevelési törvény megengedi, hogy az egyházi iskoláknak ne kötelezően kelljen gyermekeket felvenniük az oktatási intézményekbe, teljesülnie kellene annak a köznevelési előírásnak is, hogy egy adott körzetben az ott működő iskolákon belül a hátrányos helyzetű gyerekek aránya az intézmények között tizenöt százaléknál nagyobb arányban nem térhet el.

naszádi kriszta_inklúzió

Fotó: Hurta Hajnalka

A Református Szeretetszolgálat ernyője alatt működő Országos Református Cigánymisszió részéről Naszádi Kriszta HEKS roma inklúziós programkoordinátor bemutatta a református iskolák befogadóbbá válását elősegítő intézményfejlesztési folyamat 2018 óta elért eredményeit, a konferencia résztvevői pedig ezt követően közelebbről is megismerhették egy intézmény jó gyakorlatát. Pintérné Lázok Orsolya, a Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Áltanános Iskolájának igazgatónője az elmúlt több mint egy évtizedben kidolgozott Értékközpontú Befogadó Nevelés (ÉBEN) programját mutatta be, amely irányadó lehet sok más hasonló helyzetben lévő református köznevelési intézmény számára.

Bízunk benne, hogy a konferencián elhangzottakat bibliai alapokon nyugvó, Krisztusi lelkülettel meghozott döntések követik majd!

Forrás:
https://reformatus.hu/oktatas/hirek/kozos-gondolkodas-es-kozosseg-formalas-a-reformatus-oktatasban/