Hírek

Pályázat roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzésére

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzését segítő programok megvalósítására jelent meg pályázati kiírás az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából. Olyan projektjavaslatokat kívánnak támogatni, melyek az iskolázottság munkaerőpiaci hasznát hangsúlyozzák és képesek preventív módon csökkenteni az iskolai lemorzsolódást.
 

Célcsoport: 10-18 éves elsősorban roma lányok, akiknek az életében jelen van valamilyen lemorzsolódási kockázat (pl.: tantárgyi bukás, évismétlés, sok hiányzás, a tanulmányi előmenetel jelentős romlása, a szülők alacsony iskolai végzettsége, a család lakhatási hátrányai)

Olyan projektjavaslatokat várnak, melyek:

• tisztában vannak azzal, hogy a lányokban és családjukban fel kell ébreszteni a motivációt a tanulásra, és tudatosítani kell körükben az iskolázottság munkaerő-piaci hasznát,

• a bevont célcsoport körében preventív célú programokkal csökkentik az iskolai lemorzsolódást és növelik a továbbtanulási esélyeket,

• személyes támogatás (mentorálás) biztosításával mozgósítják az egyéni, családi és helyi közösségi erőforrásokat a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett gyermekek esélyeinek növelése érdekében,

• a program hatékonyságának növelése érdekében együttműködnek a lányok oktatási intézményeivel és a gyerekkel foglalkozó helyi szakemberekkel, szolgáltatásokkal.

Támogatás mértéke: az elnyerhető támogatás mértékének alsó határa: 5 000 000 Ft, felső határa 10 000 000 Ft.. Maximális támogatási intenzitás mértéke: 100 %.

Pályázat benyújtására jogosultak többek között:

c) olyan civil szervezetek és egyházi jogi személyek pályázhatnak, amelyek tapasztalattal rendelkeznek a rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekek vagy a roma nők esélyeit növelő munkában.


Támogatási időszak: 2015. november 1. - 2016. június 30.
Pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 25.


A pályázati kiírás elérhető az EMMI honlapján