Hírek

Pályázati felhívás - Út a szakmához (2021/2021-es tanév)

A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdet a 2021/2022. tanév Útravaló Ösztöndíjprogram – Út a szakmához alprogramban való részvételre.

paul-trienekens-mLO6ILUbADA-unsplash.jpg

Fotó: Unsplash

Az Út a szakmához alprogram a hátrányos helyzetú — köztük roma/cigány — tanulók szakmához jutását segíti eló ösztöndíjjal és mentori támogatással. Tekintettel arra, hogy a munkaeró-piacon a legfeljebb általános iskolát végzettek helyzete, elhelyezkedési esélye a legrosszabb, alapvető fontosságú, hogy a szakiskolai szakképzó intézményben, illetve készségfejlesztó iskolában tanulók a szakképzó, illetve köznevelés rendszerében maradjanak és sikeresen befejezzék tanulmányaikat.

A Pályázati felhívás célja, a részt vevó szakiskolában, szakképzó intézményben, illetve készségfejlesztó iskolában tanulók sikeres tanulmányainak elósegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése.

A Pályázati felhívás céljának megvalósulását a tanulók szakiskoláin, szakképzó intézményein, illetve készségfejlesztó iskoláin keresztül a mentorok segítik.

A Támogatás mértéke:

  • a pályázó mentor 1 1.000 Ft/tanuló/hó Támogatásban,
  • a pályázó tanuló 2020/2021. tanév végi tanulmányi átlaga alapján 9.000-18.000 Ft/hó Támogatásban részesülhet a támogatási időszak alatt.

A tanulói Pályázat feltétele:

Tanulóként (új pályázó vagy továbbfutó pályázó) Pályázatot nyújthat be a Magyarország területén mííködó szakiskolával, szakképzó intézménnyel vagy készségfejlesztó iskolával tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi állampolgár, aki a 2021/2022. tanévében nappali rendszerú iskolai oktatás keretében tanul, és a jelentkezés benyújtásának időpontjában halmozottan hátrányos helyzetú, vagy védelembe vett, vagy családba fogadott, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy utógondozásban részesül, vagy hátrányos helyzetú, valamint az elózó 2020/2021. tanév végi tanulmányi átlaga magatartás és szorgalom jegyek értékelését, minósítését nem beleszámítva — eléri a 2,5-ös átlagot.

A mentori Pályázat feltétele:

Mentorként Pályázatot nyújthat be az a tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy, szakoktató, vagy szociálpedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, vagy a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki ezen pont szerinti végzettségeket adó képzésben az utolsó 2 (kettő) félév valamelyikének teljesítését a Pályázati felhívás meghirdetését követó félévben kezdi meg.

A részletes pályázati kiírás és pályázati útmutató letölthető ide kattintva.