Hírek

Pályázati felhívás – Út a diplomához (2021/2021-es tanév)

A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdet a 2021/2022. tanév őszi (I.) és tavaszi (II.) félévére Útravaló Ösztöndíjprogram Út a diplomához alprogramban és önköltség-támogatási komponensben való részvételre pályázati felhívás keretében.

satria-perkasa-mJkuWrBj1wI-unsplash.jpg

Fotó: Unsplash

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 B2 Köznevelési, szakképzési, felsőoktatási rendszer — óvodától egyetemig pontja alapján a hátrányos helyzetú, köztük a roma fiataloknak a jövőjüket meghatározó iskola- és pályaválasztásban is a jelenleginél több segítségre van szükségük annak érdekében, hogy magasabb végzettségi szintet érhessenek el, illetve piacképes, érdeklódésükhöz illeszkedó szakmát választhassanak.

A hátrányos helyzetú gyermekek eredményes iskolai előrehaladásának megalapozása, sikeres iskolai karrierjének biztosítása, az oktatási rendszer társadalmi különbségeket mérsékló szerepének erősítése kiemelt jelentőséggel bír. Ezért fontos a korábbi esélynöveló programok folytatása és új felzárkózást segítő megoldások kiterjesztése.

A nehéz szociális helyzetben élő, köztük a roma/cigány fiatalok felsőoktatási részvétele alacsonyabb, illetve a lemorzsolódásuk, kimaradásuk esélye magasabb, mint a nem hátrányos helyzetíí hallgatók esetében. Ez különböző okokra vezethető vissza, többek között a köznevelési intézményrendszerben tapasztalható területi és intézmények közötti különbségekre, és az ebből fakadó oktatási esélyegyenlóségi különbségekre, valamint a családok társadalmi-gazdasági státuszából fakadó lehetőségek korlátaira.

Tekintettel arra, hogy a legrosszabb továbbtanulási esélyú tanulók körében a roma/cigány származású tanulók aránya magas, amennyiben azt a pályázók száma megengedi1 a programba a támogatottak legalább 50%-áig magukat önkéntes nyilatkozat alapján roma/cigány származásúnak valló pályázókat kell bevonni.

A kiírás keretében 2 (kettő) komponensre lehet pályázni:

  • „A” komponens: Ösztöndíj-támogatási komponens, amelynek keretében 225.000 Ft/félév vissza nem térítendó, szabadon felhasználható Támogatás igényelhető a 2021/2022. tanév I. vagy II. tanulmányi félévére (csak I. félév tekintetében 2021. szeptember 1. és 2022. január 31. közötti időszakra, illetve csak II. félév tekintetében 2022. február 1. és 2022. június 30. közötti időszakra), vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2021. szeptember 1. és 2022. június 30. közötti időszakra;
  • „B” komponens: Önköltség-támogatási komponens, amelynek keretében önköltség-támogatás igényelhetó a 2021/2022. tanév I. vagy II. tanulmányi félévére (csak I. félév tekintetében 2021. szeptember 1. és 2022. január 31. közötti időszakra, illetve csak II. félév tekintetében 2022. február 1. és 2022. június 30. közötti időszakra), vagy I. és II. tanulmányi féléveire vonatkozóan, 2021. szeptember 1. és 2022. június 30. közötti időszakra. A támogatás összege az adott hallgató önköltsége mértékének maximum 95 %-a, de nem haladhatja meg a 400.000 Ft/félév összeget. A hallgató önköltségének mértékétől ftiggóen a Pályázati felhívásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhetó legmagasabb Támogatást kapja. A Támogatás kizárólag önköltségre fordítható, felhasználását számlákkal szükséges igazolni. (Diákhitel esetén elfogadható a Diákhitel Központ, vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás.).

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE

Pályázatot nyújthat be „A” vagy „B” komponensre az a magyar állampolgár, aki:

a) nappali, esti vagy levelezó munkarendú képzésen, Magyarország területén mííködó felsőoktatási intézményben alap-, mester- vagy osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben a támogatási időszakra vonatkozóan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy a beiratkozási lehetőség előtti időszakban benyújtott Pályázat esetében annak létesítéséről szándéknyilatkozatot ad, illetve első éves hallgatók esetében a felvételi besorolási döntés másolatátfelcsatolta, vagy

b) a Pályázati felhívás kiírásának évében jelentkezését az a) pontban felsorolt képzésre beadta, és az adott szintú végzettséggel még nem rendelkezik (pl.: mesterképzésben való részvétel csak olyan esetben támogatható, ha a hallgató nem rendelkezik a szintnek megfelelő végzettséggel), vagy

c) a 25. életéve betöltése előtt az a) vagy b) pontban leírt feltételeknek megfelelt, azonban a Pályázat benyújtásakor már a 25. életévét betöltötte, a felsőoktatási intézmény adott szakán, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, de a 30. életévét még nem töltötte be

És

  • 25. életévét be nem töltött pályázó esetén a Gyvt. 19. § -a és 20. §-a értelmében a Pályázat benyújtását megelózó 1 (egy) évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult vagy a Gyvt. 92. §-a és 93. §-a szerint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül, vagy
  • 25. életévét betöltött pályázó esetén a nagykorúvá válását megelózó 1 (egy) évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult vagy a Gyvt. 92. §-a és 93. §-a szerint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesült.

A részletes pályázati kiírás és pályázati útmutató letölthető ide kattintva.