Hírek

Pályázat határon túli egyházi és civil szervezetek részére

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a napokban közzétette – a ”2019 a külhoni magyar gyerekek éve” program keretében – „ a szomszédos országokban működő civil és egyházi szervezetek gyermekbarát tevékenységének támogatására " vonatkozó pályázati felhívását. 

kép

A pályázat célja: 

Jelen pályázat célja a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban, az Ukrajnában (a továbbiakban: szomszédos államok ) működő civil és egyházi szervezetek gyermekbarát tevékenységének és szolgáltatásnyújtásának támogatása . Gyermekbarát tevékenységnek minősül minden olyan program, vagy szolgáltatás (pl. egyéni és csoportos foglalkozások, tehetséggondozás, gyógypedagógiai fejlesztések, családi programok és fesztiválok, szabadidős és sport tevékenységek, gyermekbarát tevékenységhez kapcsolódó eszközbeszerzések) megszervezése és/vagy fejlesztése, amely várhatóan legalább 10, gyermekes család vagy egy minimum 10 fős gyermekközösség bevonásával valósul meg. 

A pályázat benyújtására jogosultak köre: 

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.) 1. §-ában és 3. §-ában foglaltak figyelembevételével, pályázatot nyújthat be horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai székhelyű , adószámmal/nyilvántartási számmal rendelkező, bejegyzett és folyamatosan működő azon 

- civil szervezet, 

- egyház, egyházi jogi személy , valamint ezek hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye (a továbbiakban együtt: pályázó), 

amelynek a létesítő okiratában felsorolt tevékenységek összhangban vannak a fentebb megfogalmazott célokkal. 

A támogatás összege pályázónként 250.000 Ft - 2.000.000 Ft közötti összeg lehet. 

Megvalósítási időszak: 2019.01.01. – 2020.05.01. 

Benyújtási határidő: 2019.05.28. 14.00 óra Közép-európai idő szerint. 

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül. Elérhető a https://nir.bgazrt.hu/bga/ oldalon vagy az Alapkezelő (http://www.bgazrt.hu/) honlapjáról. 

A pályázati felhívás mellett megjelent az „ Általános pályázati és elszámolási útmutató a pályázati felhívásokhoz jogi személyek részére” c. és „A támogatói okiratokkal és támogatási szerződésekkel kapcsolatos Általános Szerződési Feltételek ” c. dokumentum is.