Hírek

Pályázat az iskolaelhagyás megelőzésére

Hogyan motiválhatóak a iskolaelhagyás szélén álló lányok? Későbbre halasztható-e a családalapítás? Az EMMI pályázata a roma lányok iskolából való lemorzsolódásának megelőzését és a továbbtanulási esélyeik növelését célozza.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi  Erőforrás  Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a roma lányok korai iskolai elhagyásának megelőzésének támogatására.

A roma nők/lányok halmozottan hátrányos helyzetű csoportnak tekinthetők még a roma népességen belül is. Bizonyos problématerületeken rendkívül jellemző a roma nők szinte kizárólagos jelenléte, ezért ezekben az esetekben roma lányokra irányulóan koncentrált preventív  célú  beavatkozásokra  van  szükség.  A  roma  nők  iskolai  végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb.

A magas iskolai lemorzsolódási mutatókért felelős tényezők: motivációvesztés, a hátrányos helyzetből adódó szocializációs és szociokulturális különbségek, gyakran az iskola nem releváns reakciói a lányok problémáira.   

A pályázat a hátrányokkal küzdő, elsősorban roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan továbbtanulási esélyeik növelését célozza. További cél  a  lemorzsolódással veszélyeztetett  lányok  tanulási  motivációjának és családjaik  tanulást  szorgalmazó  magatartásának erősítése,  családalapítási  és gyermekvállalási életkoruk későbbre halasztása, egészségi állapotuk javulása, valamint áldozattá válásuk valószínűségének csökkentése.

A pályázati program célja az is, hogy a célcsoport számára biztosítsa az egyéni döntéshozatalt támogató eszközrendszer elsajátításának lehetőségét, amely hosszútávon hozzásegíti a munkaerőpiaci kompetenciák kialakítását, fejlesztését. 

A támogatási igénylés benyújtásának határideje: 2016. augusztus 19. 23:59 óra.

A részletes kiírás és útmutató ezen a linken tallható.