Hírek

Ott van Isten köztük - iskolapélda

Az újraindítás óta eltelt huszonötödik tanévét zárja a dunavecsei református iskola. Az intézmény nem a legtehetségesebb gyerekek között válogat, hanem arra törekszik, hogy minden tanulójában felfedezze az Isten által neki ajándékozott talentumokat.

– Ha egy gyerek viselkedési vagy tanulási zavarokkal küzd, az még nem jelenti azt, hogy ne lenne tehetséges valamiben – figyelmeztet Sándor Zsombor iskolaigazgató, aki szerint Isten mindenkinek osztott talentumokat, amelyeket nemcsak a diákokon fog egyszer számon kérni, hanem rajtuk, pedagógusokon is: segítettek-e jól kamatoztatni azokat.

Márpedig problémás gyermekből van bőven a dunavecsei református iskola száz-egynéhány tanulója között. A diákoknak ugyanis csak kisebb részét jelentik azok a református gyerekek, akik rendezett anyagi-családi háttérből jönnek, és akiket azért járatnak ide a szüleik, mert így szeretnék biztosítani hitbeli növekedésüket. A többség egyik részét azért hozta ide a családjuk, mert hallották, hogy itt igyekeznek segíteni a rosszabb anyagi helyzetben lévőknek is, a másik részét pedig azért, mert tanulási vagy magatartási zavaraik miatt más iskolában már nem vállalták az oktatásukat. De van olyan szülő is, aki azért járatja ide a gyermekét Dunavecséről és a szomszédos településről, mert korábbi iskolájában csúfolták cigány származása miatt.

A teljes cikk a reformatus.hu oldalán olvasható.