Hírek

Összefoglaló: Az Országos Református Cigánymisszió 2022-es éve

Átalakulások, jól megszokott programok, podcast indulása és rapverseny a tanodás fiataloknak, Cigánymissziós Stratégiai Bizottság alakult – csak néhány kiemelt pillanat az Országos Református Cigánymisszió 2022-es évéből. Az év utolsó napján összegyűjtöttük, mi minden történt velünk idén, országos eseményeinken, szolgálatainkon és legfőbb híreinken keresztül.

KÖZÖS HAJÓBAN A CIGÁNYMISSZIÓ ÉS A REFORMÁTUS FELZÁRKÓZÁS

Az év eleje szervezeti átalakulást hozott a Magyarországi Református Egyházban: a Református Szeretetszolgálat Felzárkózási Osztályának ernyője alá került a Biztos Kezdet Gyerekházak és a Tanodák mellé az Országos Református Cigánymisszió, két roma szakkollégiummal kiegészülve, illetve szorosabb lett a kapcsolat a Felzárkózó Települések program református helyszíneivel.

A változás a maga kihívásai mellett gyümölcsöket is termett, hiszen olyan hálózat tagjai lehettünk, amely több ezer hátrányos helyzetű, főként roma családot ér el, megnyitva a lehetőséget az előtt, hogy a református felzárkózásban és cigánymisszióban lévő erő valódi katalizátora legyen az egyházban elinduló ébredésnek.

Az együttműködés nem volt új, hiszen korábban közös szervezésben valósult meg az Aranyhíd cigány vers- és prózamondó verseny illetve a cigánymissziós lelkésztovábbképzés, idén pedig együtt vettünk részt az "Erő-Forrás 2022" felzárkózási konferencián, Kecskeméten.

Bízunk Isten jóakaratában, hogy a strukturális változásokban az Ő eszközei lehetünk, hogy minél több embert érjünk el az evangéliummal, és minél többen építsük az Ő országát.

reformatusfelzarkozasinap202237-8a29ef1c04

"Erő-Forrás 2022" felzárkózási konferencia Kecskeméten

Fotó: Vukov Tamara

EGYÜTT-EGYMÁSÉRT KERESZYÉN KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ MUNKATÁRSKÉPZÉS

Májusban a harmadik évfolyam is elvégezte képzésünket, tizenöten kaptak elismerő oklevelet a kétéves tréning teljesítéséről. Ősszel útjára indult az ötödik évfolyam is, új településként a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Piricséről csatlakoztak, többi résztvevője pedig olyan településekről érkezett, ahol vannak már a képzésen végzett, vagy abban most másodéves diákok.

Mindkettő nagy öröm: az is hogy nő a résztvevők száma, és az is, hogy akik már ismerik a képzést, ajánlják azt a környezetükben. Örömmel látjuk azt is, hogy egyre több helyi, regionális, vagy éppen az országot átívelő együttműködés alakul ki a képzés résztvevői között, ősz óta több gyülekezeti, tanodai vagy megbékélési rendezvényen támogatták egymást a diákok.

Idén, ahogy az eddigi években is, az első két hétvégén intenzíven belekezdtünk a keresztyén közösségfejlesztés felfedezésébe. Hogyan hív Isten bennünket arra, hogy a felebaráti szeretetet nevében meglássuk a településünkön, a szomszédságunkban rejlő lehetőségeket és közösen, összefogva, együtt imádkozva, gondolkodva és cselekedve részt vállaljunk a település közösségének építésében, a nehézségek és igazságtalanságok leküzdésében.

A képzés másik alappillére, a spiritualitás óra Dani Eszter vezetésével folytatódott ebben az évben is, eszközöket adva a résztvevők kezébe, hogy lépésről lépésre képessé váljanak a biblia átlátására és bibliaórák önálló megtartására. Ezen kívül nagy hangsúlyt kapott az első két hétvégén a romológia óra, Ignácz Andi és Sztojka Szabina vezetésével. Emellett persze jutott idő bőségesen dicsőítésre, egymás bizonyságtételek meghallgatására, közös imára, nagy beszélgetésekre, de még táncra és társasozásra is.

Így vagyunk hűek ahhoz a holisztikus megközelítéshez, amit szeretnénk átadni a résztvevőknek: Isten életünk minden részére kíváncsi, életünk minden területén szeretne gondoskodni rólunk és átalakítani bennünket.

HEKS (SVÁJCI PROTESTÁNS EGYHÁZAK SEGÉLYSZERVEZETE) ÁLTAL TÁMOGATOTT GYÜLEKEZETI PROGRAMOK

2022-ben 3 új gyülekezet csatlakozott a HEKS-támogatottak körébe: Esztár, Mátészalka és Piricse kötelezte el magát a HEKS-támogatott szolgálatban a már bevont 12 gyülekezet mellett. Összesen tehát 15 gyülekezet tűzte ki célul, hogy a romák és nem-romák közösségét építi, fejleszti, és azokat a hátrányos helyzetű és roma származású gyerekeket támogatja szociális kompetenciáik fejlesztésében, akik a közösségeikben élnek. Körülbelül 350 gyermek és családjaik kapcsolódtak be különböző programokba, és részesültek támogatásokban.

301998689_1069129723974726_6989489146293912464_n

Közös kiránduláson a kokadi és az újlétai gyerekek

Fotó: Újlétai Református Egyházközség

HEKS-TÁMOGATOTT INKLÚZIÓS ISKOLAI PROGRAMOK

Idén négy új iskolával bővült a református inkluzív iskolák hálózata, Csengersima, Hódmezővásárhely, Kemecse és Kiskunhalas csatlakozott a HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) által támogatott programhoz – már ők is részt vettek december 2-án a megvalósító intézmények hálózati találkozójához.

A projekt koordinácójában is változás történt, ugyanis korábbi munkatársunk, Naszádi Kriszta vette át a feladatokat Hanula-Csordás Dórától, aki ezentúl mentori szerepben dolgozik majd a program berkein belül.

DA_20221206-04

Inkluzív Iskolák Hálózati Találkozója

Fotó: Dezső Attila

AROMA PODCAST

A HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) támogatásának köszönhetően tavasszal útnak indíthattuk aRoma Podcastünket, melyben kéthetente olyan izgalmas és fontos témákról beszélgettünk meghívott szakértő vendégeinkkel, mint a cigány gasztronómia, a roma közösségek spiritualitása, a roma holokauszt, a futball és a társadalmi mobilitás kapcsolata, vagy éppen a cigány nyelvek.

HALLD MEG A HANGOM-PROJEKT

A nyár folyamán elindult a Halld meg a hangom! kezdeményezés, melynek célja, hogy a HEKS-be bevont (és a későbbiek más) gyerekek is fogalmazzák meg identitásuk mibenlétét, és ezzel együtt mondják el, milyen kapcsolatuk van Istennel. A hátrányos helyzetű, roma származású gyerekek ilyen módon való megnyilvánulása sokakhoz elér, egyfajta szemléletformáló eszköz, melynek üzenete, hogy mind Isten gyermekei vagyunk sokféleségünkben, különbözőségeinkkel és hasonlóságainkkal. A program első lépéseként tanodások vettek részt egy négy napos táborban, az Ózd melletti Farkaslyukon. A fiatalok itt megtanulták a szövegírás alapjait, és elkészítették első klipjüket, "Levél az Úrhoz"-címmel. Ősszel ehhez kapcsolódóan versenyre invitáltuk közösségeinkhez kapcsolódó gyerekeket, melynek döntője jövő januárban lesz.

PROTESTÁNS CIGÁNYMISSZIÓS TALÁLKOZÓ

Az év első nagyobb országos eseményén négy másik protestáns felekezet (baptista, evangélikus, metodista és pünkösdi) cigánymissziójával együtt vettünk részt február 12-én, a Protestáns Cigánymissziós Találkozón, a Békési Baptista Gyülekezet templomában.

A találkozón csaknem háromszázan vettünk részt szerte az országból, majdnem százan református közösségeinkből. Felekezetünk részéről Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója köszöntötte a találkozó résztvevőit, a laki Horváth László tett bizonyságot hitéről, amely látássérültként csak erősödött az évek során, Tóth Anita cigánymissziós referens visszatekintett a nap során elhangzottakra, Sztojka Szabina, az Országos Református Cigánymisszió új vezetője pedig áldást mondott a testvérekre.

ORSZÁGOS CIGÁNYMISSZÓS IMANAP

2020-as és 2021-es Országos Cigánymissziós Imanapunkat kénytelen-kelletlen az online térbe vittük a Covid-19 miatt, idén azonban már személyesen is összegyűlhettünk a megbékélésért, a cigány népért imádkozni. Első alkalommal látta vendégül az eseményt a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség temploma, és először kapott külön blokkot a cigány kultúra – kenyérsütő versennyel és táncbemutatóval.

Az imanapon igei szolgálattal volt közöttünk Balogh Róbert váchartyáni, Dani Eszter solymári és Gregussné Buzás Irén debreceni lelkipásztor, bizonyságot tett a budapesti Borbás Réka és a laki Horváth László, verset szavalt Káli-Horváth Kálmán költő, alkotóművész, a RefoRom igazgatója, illetve Lengyel László lelkipásztor, a nap egyik műsorvezetője, az ízletes ebédet pedig Ásós Géza békési cigány vendéglős szolgáltatta.

ARANYHÍD CIGÁNY VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY

Május 28-án harmadik alkalommal szerveztük meg az Aranyhíd cigány vers- és prózamondó versenyt, ezúttal a Káposztásmegyeri Református Gyülekezet templomában.

A megmérettetésen tíz református intézmény vett részt, akik előadásaikért arany, ezüst és bronz minősítésű oklevelet kaptak – a zsűri három különdíjat is adott a fellépőknek. A tanodák mellett először a HEKS-támogatott inkluzív református iskolák is részt vehettek a versenyben, a szervezési munkákban pedig komoly szerepet vállalt a RefoRom - Budapesti Református Cigány Szakkollégium is: a szakkollégium képviseletében tizenhat hallgató szolgált az eseményen. A legtöbben mentori feladatokat vállaltak a csapatok mellett, ketten-ketten pedig a konferálásban és a zenélésben vettek részt.

MEGEMLÉKEZÉS A HOLOKAUSZT ROMA ÁLDOZATAIRÓL

„A holokauszt nem a gázkamrákkal kezdődött, az egyre erősödő kirekesztés vezetett odáig” – emlékeztetett minket a Budapesti Református Skót Misszió templomában az egyik vendég arra, hogy a szívünk mélyén rejlő gyűlöletmagvaknak milyen szörnyű következményei lehetnek. Az Országos Református Cigánymisszió negyedik alkalommal emlékezett meg a roma holokauszt áldozatairól, összekötve azt a pesti alsó rakpart Lánchíd és Erzsébet-híd közötti szakaszának névadója, Jane Haining skót misszionárius önfeláldozó életútjának felidézésével.

A megemlékezésen döbbenetes erejű táncelőadást nézhettünk meg a Romano Glaszo előadásában és együtt imádkoztunk a romák és nem romák közötti megbékélésért.

DA_20220805-07

Fotó: Dezső Attila

CIGÁNYMISSZIÓS ÉS FELZÁRKÓZÁSI LELKÉSZTALÁLKOZÓ

Kilencedik alkalommal hívta össze a cigányok között (is) szolgáló vagy a missziós munka iránt érdeklődő lelkipásztorokat közös műhelymunkára az Országos Református Cigánymisszió, szeptember 12. és 14. között. A háromnapos találkozó – melynek a piliscsabai Béthel Evangélikus Missziói Otthon biztosított helyet, – témái a keresztyén közösségfejlesztés, a romológia, a missziói látás szélesítése, a református felzárkózás és oktatás kapcsolata, illetve a gyülekezeti szolgálatok kihívásai voltak. A találkozó részét képezte a HEKS támogatásából programokat megvalósító gyülekezetek workshopja is.

DA_2022091214-29.jpg

Fotó: Dezső Attila

CIGÁNYMISSZIÓS TANULMÁNYÚT A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM NEGYEDÉVES TEOLÓGUS-LELKÉSZ SZAKOS HALLGATÓI SZÁMÁRA

Immár hagyomány, és a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán folyó lelkészképzés fontos része, hogy a negyedéves hallgatók az őszi szemeszterben háromnapos cigánymissziós tanulmányútra mennek. Erre a különleges terepgyakorlatra idén Szabóné László Lilla docens és Bölcsföldi András spirituális, valamint a cigánymisszió munkatársainak vezetésével október 25-27. között került sor a dél-baranyai Ormánság területét bejárva.

Csapatunk meglátogatta a pécsi Kóstolda lakáséttermet, a Gandhi Gimnáziumot, a Sellyei Biztos Kezdet Gyerekházat, a Tanodát és a templomot, a Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskoláját, a kórosi templomot és az alsószentmártoni katolikus cigány közösséget.

baranya_htk-08653-2.jpg

A nagyharsányi református templom előtt

Fotó: Hanula-Csordás Dóra

CIGÁNYMISSZIÓ ÉS AZ OROSZ-UKRÁN HÁBORÚ

Február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, melynek következtében menekültek százezrei, majd milliói indultak útnak biztonságot jelentő országok felé. Magyarországra a háború kitörésétől kezdve érkeztek ukrán, harmadik országbeli, de leginkább kárpátaljai otthontalanok, a Magyar Református Szeretetszolgálat pedig megsokszorozott erővel vett részt segítésükben. Az alapítvány Alag utcai telephelye egy időre átmeneti szállásként funkcionált, cigánymissziós munkatársaink sokáig itt kapcsolódtak be a munkába de a határátkelőhelyeken és az MRSZ raktáraiban is dolgoztak önkénteseink.

DA_20220302-32.jpg

Fotó: Dezső Attila

CIGÁNYMISSZIÓS STRATÉGIAI BIZOTTSÁG ALAKULT

2023 áprilisában lesz tíz éve, hogy a Zsinat elfogadta a Magyarországi Református Egyház cigánymissziós stratégiáját, az újonnan megalakuló bizottság célja pedig az, hogy a koncepció eredményeit áttekintse, értékelje, és módosítási javaslatokat tegyen a Missziói Bizottság asztalára. A Református Szeretetszolgálat székházában, 2022. december 7-én megalakuló bizottság elnöke Hajdú Zoltán Levente, az MRE Missziói Szolgálatának főigazgatója, titkára pedig Sztojka Szabina, a Cigánymisszió vezető lelkipásztora. A szakmai munkát segíti többek között Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója, illetve Eperjesi Tamás, a Református Szeretetszolgálat Felzárkózási Osztályának vezetője is. A bizottság első ülésén a tagok lefektették a közös munka alapjait és kereteit – munkájuk januárban folytatódik tovább.

DA_20221206-42

Fotó: Dezső Attila