Hírek

Őrizd és műveld!

Szeretethídon szorgoskodtak a biharkeresztesi és az esztári tanodások

A világ teremtésének hajnalán Isten fontos feladatot bízott az emberre: Őrizd és műveld! A Szeretethíd elnevezésű, évente megrendezésre kerülő országos programsorozat célja, hogy ezt az isteni küldetést betöltse. Ezért is adtuk ezt a címet annak a 2022. május 20-án megtartott családi közösségi programnak, mellyel csatlakoztunk az idei Szeretethídhoz. Nagy örömünkre, ebből az alkalomból az Esztári Tanoda növendékei és szakmai munkatársai is meglátogattak bennünket.

20220520_150722.jpg

A résztvevőket tárcsán elkészített hagymás omlettel fogadtuk. A munkát Toldon kezdtük, ahol a helyi református egyházközség gyülekezeti épületét és annak udvarát igyekeztünk megszépíteni. Közben tanodánk udvarán is lázasan folyt a munka, üstben készülhetett az ízletes magyar gulyás, melyet a szorgos asszonyi kezeknek köszönhettünk.

Természetesen a testi táplálék mellett a lelki táplálékról sem feledkeztünk meg, ebéd előtt áhítatra gyűltünk össze: Porcsné Papp Zsófia, a Biharkeresztesi Református Egyházközség exmisszusa szolgált közöttünk, melyet a részvevők nagy örömmel és tisztelettel fogadtak.

20220520_120004.jpg

Fotó: Porcs Péter

Az ebéd elfogyasztását követően tanodánk kiskertjének szépítése következett. A munka befejeztével jöhetett a jól megérdemelt pihenés, a gyermekek csocsóversenyben, számítógépes játékokban, ügyességi feladatokban mérhették össze tudásukat, ügyességüket. Természetesen nem maradhatott el a jutalom sem, apró ajándékokkal igyekeztünk örömet szerezni mindenkinek.

Tanodánk fő fókuszát képezi a szociális kompetencia-fejlesztés és a szociális menedzsment hangsúlyozása tanodás gyermekeink, szüleik és az egész közösség számára. Rendezvényünk alkalmával nem csak a közös munka örömét és nehézségeit tapasztalhatták meg a jelenlévők, de a résztvevő felnőttek és a tanodák munkatársai beszélgettek a fizikai munkavégzésben, idénymunkában, illetve segédmunkában rejlő lehetőségekről és ezeknek nehézségeiről. A saját tapasztalatok megosztása mellett a résztvevő gyermekek tervei és céljai is fókuszba kerültek, beszélgettünk velük a tanulás fontosságáról, valamint a továbbtanulás lehetőségeiről. Külön kitértünk arra is, hogy milyen veszélyeztető tényezők jelentkezhetnek saját, illetve családjuk életében, mely tényezők vezethetnek életük kisiklásához, és ezek ellen milyen módszerekkel védekezhetnek.

20220520_131458.jpg

Fotó: Porcs Péter

Istennek kegyelméből 71 fő vehetett részt ezen az áldott alkalmon. Az Úr csodásan működött közöttünk, melyet nem csak a megszépült udvarokban, az elültetett virágokban láthattunk meg, hanem azokban a drága beszélgetésekben, ölelésekben, melyekben megtapasztalhattunk, mit jelent a testvéri szeretet.

Ezúton is szeretnénk hálás szívvel köszönetet mondani a Biharkeresztesi Református Egyházközség lelkipásztorának, Nagytiszteletű Nagy Zsolt Esperes Úrnak, hogy megtisztelt bennünket jelenlétével és támogatta rendezvényünk megvalósulását, valamint az Esztári Tanoda vezetőinek, munkatársainak, és valamennyi növendékének, közöttünk, s velünk együtt végzett áldozatos munkájukat, aktív részvételüket. Szívből várjuk a következő találkozást.

Isten áldását kérjük életükre és szolgálataikra!

20220520_114150.jpg