Hírek

Mit tesznek a protestáns felekezetek a cigányokért?

A szerdán, Budapesten tartott sajtótájékoztatón Dani Eszter a református egyház részéről hangsúlyozta, hogy stratégiánk az oktatásról, az egészségről, a kiengesztelődésről, valamint a reménységről szól. Beszámolt az elmúlt hétvégi első országos cigánymissziós találkozóról, ahol a résztvevők kicserélték élményeinket és tapasztalatainkat a cigányság között végzett munkáról.  Az integráció érdekében létrehozott tanodáinkról is beszélt, valamint szólt arról, hogy számos cigány diák vesz részt református hitoktatásban, és a presbiterek között is vannak cigányok.
Bakay Péter, az evangélikus egyház cigánymissziós vezetője kiemelte: hittudományi egyetemükön most indult a Bevezetés a cigány missziológiába című kurzusuk, amelyen minden teológus hallgatónak részt kell vennie. Szakmai napokat, táborokat is tartanak ebben a témában, oktatási intézményeikben pedig 17 ezer diák tanul, "akiknek nem mindegy, hogy milyen képet kapnak a romákról" - fogalmazott.
 Kovács Bálint a baptista egyház képviseletében azt mondta: 31 helyen tartanak istentiszteleteket heti rendszerességgel a cigányságnak országszerte. Mint mondta, a megtéréssel megváltozik a cigányság gondolkodása és életmódja.
Khaled A. László a metodista egyház részéről arról beszélt, hogy gyülekezeteik több mint fele foglalkozik cigánymisszióval, Alsózsolcán több száz fős közösségük van, és roma a lelkész is. Dombóvár mellett gazdálkodási projektet vezetnek egy farmprogram keretében, Abonyban pedig Jövőkép és életút című tanfolyamuk van, ahol a tanulás fontosságára hívják fel a cigányok figyelmét.
Durkó Albert, a pünkösdi egyház cigánymissziójának vezetője hangsúlyozta: a cigányság helyzete megoldásért kiált, mert nincs eszközük a kitörésre, de "nem lehajolni, hanem odafordulni akarunk hozzájuk".

Megjegyezte: az egység és az összefogás jegyében dolgoznak együtt a különböző felekezetek a cigánymisszióban, vannak közös programjaik, és a romák felemelése "az evangélium ereje által" lehetséges. Utalt arra: több mint száz gyülekezetük életében vesznek részt a romák, s lelkészeik cigánytelepekre is járnak evangelizálni. Ha ez a munka sikeres, a roma emberek magatartása és élete megváltozik, ennek pedig egyik hozadéka, hogy több pénzük marad életszínvonaluk emelésére - tette hozzá.
A rendezvényen bemutatták a Tükör című kiadványt, a protestáns egyházak cigánymisszióinak negyedévente megjelenő lapját.

Az eseményről készített videófelvétel megtekinthető itt.

Protestáns egyházak cigánymisszióinak közös küldetésnyilatkozata

Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt… (Filippi 2,3-5)

Krisztus példáját követve, a baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi, és református egyházak cigánymissziós munkatársai alázattal fordulunk a cigány nép felé, és erre bátorítjuk minden embertársunkat. Hitünkből és tapasztalatainkból fakadó meggyőződésünk alapján megosztjuk velük az egész életet átformáló Örömüzenetet, amely minden népnek egyaránt hirdeti a bűnös, elveszett életmódból való szabadulást. Hisszük, hogy a Krisztusba vetett hit alapján történő megváltás a megoldás a cigányság életében is.

ben \ blz forrás: MTI, www.remenyhir.hu