Hírek

Mindig ajándék, amikor Isten arra hív, hogy gondoljam át a szolgálatomat

Kétnapos, interaktív műhelymunkán vettek részt a cigánymissziós gyülekezeti programokat HEKS-támogatásból megvalósító református lelkészek és munkatársaik Budapesten, szeptember 24-25-én. A szakmai munka fókuszában az érzékenyítés, a romológiai tudás szélesítése, illetve a cigányság és keresztyénség kapcsolatának mélyebb megismerése állt.

DA_20210924-02.jpg

„Én szárítom ki a zöldellő fát, és én teszem virulóvá a kiszáradt fát. Amit én, az Úr, megmondok, azt meg is teszem!” (Ez 17,24)

A református Bibliaolvasó Kalauz szeptember 24-ére kijelölt igeszakaszával kezdődött a cigánymisszióban szolgálók kétnapos, közös gondolkodása, mely részt Hanula-Csordás Dóra dunántúli cigánymissziós referens magyarázta. A lelkipásztor áhítatában kifejtette, hogy a projektben való munka a szolgálat lehetősége, melyet Isten biztosít a gyülekezetek számára, hogy a peremen élők között munkálkodjanak.

Az ország minden részéről érkező lelkészek és munkatársaik között voltak olyanok, akik már régi motorosnak számítanak a cigánymissziós programok megvalósításában, a résztvevők gerincét azonban azok adták, akik az elmúlt egy-másfél évben vágtak bele a HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) által finanszírozott projektekbe.

DA_20210924-04.jpg

Fotó: Dezső Attila

A műhely pénteki napján a romológiáé volt a főszerep. „A romák közötti szolgálatban elengedhetetlen a romák megismerése – ezt kezdtük el egy interaktív bevezető romológia blokkban, majd a szolgálatunkban alapvető fogalmakat tisztáztuk, egyeztettük a hatékony közös munka érdekében: inklúzió, integráció, szegregáció és a kirekesztés fogalmai kerültek azonos alapra” – mondta Ignácz Andrea.

„A sztereotípia, előítélet és az érzékenyítés fogalmát is körbejártuk, ezzel közelítve a workshop következő célja felé” – tette hozzá az Országos Református Cigánymisszió HEKS-programokat összefogó koordinátora arról a programelemről, melyet Ignácz Judit, az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány munkatársa vezetett.

„Az előadás hozzásegített annak a felismeréséhez, hogy a másik embert igyekezzük elfogadni olyannak amilyen, amelyhez nyitottság kell mindkét fél részéről” – fogalmazott Keresztyén Károly, az Újlétai Református Egyházközség lelkipásztora.

DA_20210924-09.jpg

Fotó: Dezső Attila

Másnap Balogh Róbert váchartyáni lelkipásztor tartott előadást cigányság és keresztyénség témában, melyet kötetlen beszélgetés követett. „A közös alapokra való építkezés azért fontos, hogy a közös célt, a romák és nem-romák békés együttélését egységesebben lássuk, és a sokszínű eszköztárat fókuszáltan tudjuk a helyi szükségleteknek megfelelően felhasználni” – fűzte hozzá Ignácz Andrea.

A leginkább liturgiai és eszkatológiai témákat érintő eszmecsere után Amir Algharati pszichológus az átélés módszerébe vezette be a résztvevőket. „Az érzékenyítő és átéléses technikák sajátélményű kipróbálása nagy élményt jelentett számomra. Így sokkal mélyebben át tudom érezni a ránk bízottak nehézségeit” – vélekedett a programelemről Bárdos Péterné, a Kecskeméti Hajnalcsillag Tanoda vezetője.

A résztvevők a szakmai ismeretek mellett a hálózatba kapcsolódás erősítését emelték ki a műhely legnagyobb pozitívumaként. „Az egész workshop hozzásegített ahhoz, hogy még inkább megerősítse bennem a romák felé végzett szolgálat fontosságát. Mind a trénerek, mind az új és régi ismerősök által kapott és tapasztalt értékek gazdagítottak. Mindezek az impulzusok új lendülettel töltöttek fel az anyagyülekezetemben végzett cigány testvérek felé történő szolgálathoz” – mondta Keresztyén Károly.

243149490_235279245279494_5153194629596679090_n.jpg

Fotó: Ignácz Andrea

Bozsoky Jonathán Benjámin, a Kokadi Református Egyházköszség lelkésze kiemelte: „Mindig ajándék, amikor Isten arra hív, hogy gondoljam át a szolgálatomat, másokhoz való hozzáállásomat és úgy érzem, ezen a workshopon ez történt.”

Ignácz Andrea, a dupla műhelynap szervezője szerint a romák helyzetének felismerése, nehézségeik megértése, és a megfelelő eszközökkel történő kezelése egy társadalmi problémakör megoldásának alapfeltétele, hogy az emberek érzékenyek egymás problémáira, elfogadják és megértik egymást, hogy hatékonyan tudjanak segíteni egymásnak/egymáson. „A projektben részt vevő lelkészek és munkatársaik olyan eszközöket ismerhettek meg, melyeket a saját közösségeikben, presbitériumban, gyülekezetben, felnőttek és gyerekek között egyaránt használni tudnak. Átélték a különböző interaktív foglalkozásokat, megismerték a módszereket, melyeket eszközként használhatnak a későbbiekben” – mondta.

A résztvevők workshopon hallottakat, tanultakat mentorálási alkalmakon fogják közös ötleteléssel gyakorlatba ültethetővé tenni a közeljövőben.

243106038_1031602964287069_5644858744894509838_n.jpg

Fotó: Ignácz Andrea