Hírek

Mindenki szívében van egy dallam - pályázati felhívás

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság a Belügyminisztérium támogatásával, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület közreműködésével nyílt pályázatot hirdetett közösségi  zeneoktatási program megvalósításának támogatására.

FIGYELEM! Az alábbi pályázatot nem az Országos Református Cigánymisszió írta ki! További információkat a palyazat@tef.gov.hu e-mail címen lehet kérni!

*

A program szakmai hátterét és módszertanát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által megvalósított Szimfónia Program adja. A program küldetése, hogy zenei eszközökkel segítsen a gyerekek és fiatalok szociális problémáin, önismereti és segítő beszélgetésekkel egybekötött csoportos és egyéni zenetanítás, zenekarépítés útján.

A pályázat az alábbi linken tekinthető meg:

https://tef.gov.hu/

A Pályázati felhívás célja:

• pályázatonként legalább 10 (tíz), legfeljebb 25 (huszonöt) fő 6-16 (hat és tizenhat) év között gyermek bevonása;

• közösségi élményen keresztül az iskolai lemorzsolódás csökkentése;

• a bevont gyerekek, fiatalok tanulási képességeinek, koncentrációjának, beilleszkedési képességeinek növelése;

• zenetanítás a Máltai Szimfónia Program módszertan alkalmazásával;

• a pályázati időszak végén közös fellépésre való felkészülés és zenei előadásban való részvétel a Máltai Szimfónia Program koordinálásával;

• a célnak megfelelő közösségi tevékenységek és rendezvények lebonyolítása.

Pályázat benyújtására jogosultak:

a) Önálló jogi személyiséggel rendelkező bírósági nyilvántartásba vétellel létrejött civil szervezetek, melyek alapító okiratában szerepel a kulturális és művészeti tevékenységek folytatása vagy nem formális, informális oktatás, vagy közösségfejlesztés, vagy hagyomány és kultúra ápolása, vagy roma kultúrával, társadalmi képviselettel való foglalkozás;

b) települési és roma nemzetiségi önkormányzatok;

c) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, illetve ezen egyházakhoz tartozó belső egyházi jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek.

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint. A nyertes pályázók maximum 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint támogatást kapnak a rendszeres foglalkozások megtartásához és maximum 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint támogatást hangszerek vásárlásához, karbantartásához, kiegészítők beszerzéséhez

Tekintettel arra, hogy a program célközönsége elsősorban hátrányos helyzetű gyerekek, szeretném erre a lehetőségre felhívni a figyelmüket és egyben továbbítani a meghívót a pályázattal kapcsolatban meghirdetett tájékoztató eseményre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15.