Hírek

Miért vagyunk a leghálásabbak a 2022-es évben?

Honlapunkon és közösségi médiás felületeinken ezek a napok a visszatekintésről, az év összegzéséről szólnak, alábbi cikkünkben egy rendhagyó hálanaplóval foglaljuk össze, hogyan éltük meg 2022-t – és néhány jókívánságot is megfogalmazunk a következő évre.

Miért vagy a leghálásabb az idei évben a szolgálatban?

Bolyhos Andrea, országos felzárkózási referens, Cigánymisszió:
"Júniusban érkeztem a Felzárkózási Osztályra, a Cigánymisszió csapatához. Nagyon hálás vagyok a fogadtatásért, amit kaptam a munkatársaimtól. Hálás vagyok, hogy szervezhettem és részt vehettem olyan országos programokon, mint például az Együtt-Egymásért közösségfejlesztő képzés, ahol megtapasztalhattam, hogy mennyi szeretet és tisztelet van roma és nem roma testvérek között."

Dezső Attila, kommunikációs munkatárs:
"Áldásként tekintek arra, hogy az év eleji szervezeti átalakulásnak köszönhetően a Cigánymisszió lelkisége hatni tudott és tud a társszolgálatokra (biztos kezdet gyerekházak, tanodák, roma szakkollégiumok, Felzárkózó Települések program), illetve tágabban a református diakóniai intézményhálózatra. A változás jelentette kihívások ellenére úgy érzem, mi is épültünk a kapcsolódásoknak köszönhetően."

DSC03738

Fotó: Elek Noémi

Hanula-Csordás Dóra, inkluzív iskolai mentor:
"Hálás vagyok azért, hogy a HEKS iskolaprogramja új lendületet vett, miután egy sem szakmailag, sem lelkileg nem könnyű folyamatban eljutottunk oda, hogy meg tudtuk vizsgálni nehézségeinket, és fel tudtuk ismerni, milyen külső és belső erőforrásaink vannak az építkezéshez. Hálás vagyok azért, hogy a csapat mindeközben együtt maradt, sőt, bővült, s hogy az újratervezés nyomán erősebben kerültünk ki a helyzetből, mint ahogyan belekerültünk. Igaz ez a kapcsolatokra és az iskolaprogram sikerességére egyaránt."

Ignácz Andrea, HEKS projektkoordinátor:
"Nagy hála van a szívemben, mert ebben az évben több olyan kezdeményezés is útnak indult a szolgálatomban, melyek újdonságnak számítanak a HEKS történetében. Az egyik ilyen az aRoma podcast beindítása, ami egy fontos mérföldkő a Felzárkózási Osztály életében is, hiszen hagyományteremtő kezdeményezésnek számít a szolgálataink közt. Hálás vagyok azért, hogy lehetőségünk volt elindítani a podcastet, és még hálásabb vagyok azért, hogy igazi csapatmunkában tudtuk megvalósítani a 12 adást, érdekes, informatív témákkal, melyek érdekesek lehetnek a hallgatóság széles körében.

A másik új szolgálat a "Halld meg a hangom!" kezdeményezés, a farkaslyuki táborral és a rap - és slam versennyel. Nem csak a szolgálatok közt volt ez újdonság a számomra, de alapvetően az eddigi munkámban is, hiszen a gyerekek, fiatalok körében népszerű műfajjal e kezdeményezés kapcsán kezdtem el foglalkozni. Olyan program ez is, ami a Cigánymissziós csapat sajátja - ezért különösen hálás vagyok!

Ezek a szolgálatok nem csak azokat az embereket szólítják meg, akik a HEKS-projekt kedvezményezettjei, hanem valóban egy országos szolgálat elemei, amivel a legkülönbözőbb korú, felekezetű, etnikumú emberekhez érünk el, Isten dicsőségére."

DA_20220809-23.jpg

Fotó: Dezső Attila

Naszádi Kriszta HEKS inkluzív iskolai projektkoordinátor:
"Idén újra meg tudtuk rendezni az Inkluzív Református Iskolák Találkozóját, és egyre több partnerintézmény, illetve pedagógus részéről tapasztalhattuk meg az érdeklődést és az elköteleződést a befogadás értékei és gyakorlata iránt. Ez reményt ad a jövőre nézve, hogy ez a támogató szakmai közösség előre tud lépni, és meglesznek az eszközei arra, hogy minden gyermek iskolai sikerességét és boldogulását elő tudja segíteni."

Németh-Kovács Nóra, országos felzárkózási referens, Biztos Kezdet Gyerekház projektmenedzser:
"Az idei évben számtalanszor mutatta meg magát a nehézségek és a sok munka mellett is az összefogás és egymás segítésének képessége. Sokszor volt erre szükség, amikor az alapjáraton is feszített munkatempóba megérkezett egy sürgős feladat. A néha teljesen lehetetlennek tűnő határidőket csak közös munkával, gyors egyeztetésekkel tudtuk teljesíteni. Legszebb példája ennek számomra egyértelműen annak a 4 Biztos Kezdet Gyerekháznak a példája, amelyek idén februárban fejezték be az uniós projektidőszakot. A szokásos napi szintű feladatok mellett nem volt könnyű a lezárásukkal foglalkozni, de sikerült, hála annak, hogy minden érintett teljes bedobással, azonnal látott neki a bezúduló teendőknek, valódi összefogásban. A 2022-es év sok változást hozott a munkatársi csapat életében. Amivel már meg tudtunk birkózni, azt is a közösségnek, az egymásra figyelésnek és az egymásért való imádkozásnak köszönhetjük. Ezért vagyok hálás, és ezt kívánom magunknak jövőre is."

DA_2022051315-013.jpg

Fotó: Dezső Attila

Fogalmazz meg egy jókívánságot az olvasók-követők részére!

Bolyhos Andrea:
"Kívánom mindenkinek 2023-ra, hogy tudjunk sokat nevetni, beszélgetni, együtt lenni!"

Dezső Attila:
"Kívánom, hogy református egyházunk, benne gyülekezeteink, iskoláink, intézményeink felismerjék: "...szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz..." (Máté 7,14)

Hanula-Csordás Dóra:
"Azt kívánom egyházi iskoláinknak és az iskoláinkat fenntartó gyülekezeteknek, hogy engedjék be gondolataikba a befogadás fogalmát, keressék annak értelmét és lehetőségeit saját közösségeikben. Kívánom, hogy ki-ki találja meg azt a személyt, közösséget, amelyen keresztül maga is gyakorolni tudja mindezt.

DA_20221206-19

Fotó: Dezső Attila

Ignácz Andrea:
"Az olvasóknak, követőknek Békés Karácsonyt, az új évre pedig Isten gazdag áldását kívánom!"

Miklós Zoltán Hunor:
"Találd meg a szépet akkor is, ha elsőre nem tűnik annak!"

Naszádi Kriszta:
"Nyitott szívvel áldjon meg mindannyiunkat az Isten!"

Németh-Kovács Nóra:
"A megoldhatatlannak tűnő helyzeteket, problémákat, nehézségeket ne akarjuk magunk, erővel megoldani. Tegyük az Úr elé, valljuk be, hogy nem megy, nem szégyen ez, és bízzuk rá bizalommal a megoldását. Nem biztos, hogy a mi módszereinkkel, nem biztos, hogy akkor és ott, de megoldja majd. Ebben kell bízni, és ezért érdemes imádkozni!"

DSC03660

Fotó: Elek Noémi