Hírek

„Mi hoztunk adományt, de sokkal többet viszünk haza ennél”

Esztárba látogattak a Solymári Református Gyülekezet tagjai

Egy református cursillós hétvége alkalmával ismerkedtek meg egymással a solymári gyülekezet tagjai és az esztári, illetve pocsaji cigánymisszióban szolgáló testvérek, néhány héttel ezelőtt. A résztvevők már akkor eldöntötték, hogy mihamarabb sort kerítenek egy újabb találkozásra, mely 2021. december 18-án, szombaton meg is valósult.

A közös szolgálatnak diakóniai aspektusa volt, ugyanis a solymáriak a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel karöltve 1500 kg tartós élelmiszert gyűjtöttek össze a rászorulók részére. Mivel a kapcsolat adott volt, a gyülekezeti tagok örömmel vittek az adományból látogatásuk alkalmával is, amelyből az esztári, pocsaji, illetve konyári, szükségben élő családok kapnak majd.

DA_20211218-03.jpg

Fotó: Dezső Attila

Az esztári Gyirgyó Dénes evangelizációs alkalmat szervezett a vendégek érkezése, illetve az adományok átadása köré. A pocsaji és konyári gyülekezeti tagokkal együtt az esztáriak bizonyságtételekkel és a Kiengesztelődési szemináriumból kölcsönzött pantomim-elemekkel szolgáltak, az Esztári Református Gyülekezet parókiáján, az igei szolgálatot az alkalom elején Szabó Zsolt esztári lelkész, a végén pedig Dani Eszter zsinati missziói irodavezető, a solymári gyülekezet lelkipásztora végezte, de bemutatkoztam a vendégek is.

Az ebédet követően Dénesékhez látogattunk, ahol kötetlen formában folytatódott a beszélgetés, mely alatt a házigazda prezentáció segítségével mutatta be a helyben és a környéken végzett, színes szolgálatukat. „Sokkal mélyebbről hívta el őket az Isten, és sokkal mélyebben is szeretik az Istent. Ebből fakadóan jobban is képviselik Őt, amely példaértékű mindannyiunk számára” – foglalta össze röviden élményeit Király László, a solymári gyülekezet tagja.

DA_20211218-10.jpg

Fotó: Dezső Attila

A piliscsabai Balogh Attila úgy fogalmazott, hogy bár azzal szándékkal jöttek Esztárra, hogy örömet szerezzenek és adjanak a cigány testvéreiknek, ők maguk töltődtek fel. „Óriási szeretetcsomagot kaptunk tőlük. Sokszor halljuk, de ma valóban megtapasztaltuk, hogy jobb adni, mint kapni. Ez a Szentlélek munkája!”

„Dani Eszter teljesen új szeleket hozott a gyülekezetünkbe, melynek köszönhetően megismerhettük a cigánymissziót” – mondta Gratzerné Bogdán Andrea. „Így jöttünk el Esztárra is. Mi hoztunk ugyan csomagokat, de sokkal értékesebb csomaggal megyünk haza. Az őszinte szeretet jött át vendéglátóinkból – van bőven mit tanulnunk és csinálnunk!” – tette hozzá.

DA_20211218-08.jpg

Fotó: Dezső Attila

A solymári gyülekezet gondnoka, Végh Attila is hasonlóan érzett az Esztáron tapasztaltakkal kapcsolatban. „Nagy örömmel jöttem az evangelizációra. Én is úgy érzem, hogy gazdagabban térek haza, mint ahogyan eljöttem. Kívánom, hogy amit mi tudtunk adni, az áldássá váljon a közösség életében.” – fogalmazott.

A vendégek csak néhány órát töltöttek Esztáron, mégis, az Istennel való kapcsolat teljesen más perspektívája nyílt meg előttük. Már ott megegyeztek abban, hogy tavasszal már a budapesti agglomerációban található gyülekezet fogja vendégül látni a cigány testvéreket.

DA_20211218-06.jpg

Fotó: Dezső Attila