Hírek

Megrázó szembenézni a fájdalmainkkal

Az Országos Református Cigánymisszió február 20. és 23. között harmadik alkalommal szervezett kiengesztelődési szemináriumot Magyarországon, több mint ötven fő részvételével. Az alábbiakban néhány gyülekezeti tag osztja meg emlékeit és élményeit a Heves megyei Mátraházán töltött napokról - a kiengesztelődés mélységére való tekintettel névtelenül.

„Még a hatása alatt vagyok, nagyon elgondolkodtató és megrázó is volt. Szomorú és igazságos egyben. Érthetővé vált, hogy mit tett Jézus Krisztus értünk. Köszönöm hogy részese lehettem!”

*

„Hatalmas áldás és kiváltság az, amikor más emberek szenvedése által döbbenhetünk rá a valóságra. Az előítéleteink, a bűneinkhez való ragaszkodás sokszor olyasmi, amit nem engedünk el, még akkor sem, amikor fájdalmaink keletkeznek ez által. Tehetünk-e ez ellen valamit? Valamit a családi kapcsolatainkban, közösségeinkben, országunkban, és legfőképpen önmagunkban, vagy elnézünk a dolgok mellett?

Bartimeus jutott eszembe, amikor azt mondta: ’Dávid Fia, könyörülj rajtam!’ Felismerjük-e bűneinket, embertársainkhoz való viszonyunkat, nyomurunkat, fájdalmainkat? Mert ha igen, akkor tudunk kiáltani, akkor tudjuk megszólítani Jézust, aki alig várja, hogy ezt megtegyük. Ő nem fordul el, nem hagy bennünket az út szélén, mert azt akarja, hogy szólítsuk meg.

Megrázó volt szembe nézni az ítélkezésünkkel és fájdalmainkkal, utána azonban következett a csodálatos feloldozás. Amikor Jézus legyőzte a halált, fájdalmai megélése közben én jártam a gondolataiban és azt mondta: ’Bocsáss meg nekik!’

Kimondhatatlan hála van a szívemben azért, hogy részt vehettem a szemináriumon és részesévé válhattam. Kívánom, hogy Isten gazdagon áldja meg azon munkatársakat, akik ezt az anyagot lefordították, és lehetővé tették azt, hogy sok emberhez eljusson, többek között Rhiannont és a ruandai testvéreket is. Bár nem maradhattam a képzésen, de megkaptam azt a könyvet, amivel Isten segítségével hozzájárulhatok ahhoz, hogy még többen megismerjék a kereszt titkát és fontosságát.”

*

„Isten minden pillanatban formál és üzen. Igen, akár pár nap alatt is elvégezhet hatalmas megújításokat emberek életében. Átélhettük azt a csodát, amit Jézus elvégzett a kereszten azáltal, hogy nem csak a bűneinket, hanem a fájdalmainkat is elhordozta. Átélhettük, milyen az a szabadság, amit csak Isten tud adni, és átélhettük az egységet a különbözőségben. Bár számos országból érkeztek a résztvevők és az előadók is, más-más bőrszínnel, megtapasztalhattuk, hogy minden nemzetben és kultúrában ott van és felcsillan az Isten dicsősége. Hálás vagyok ezért a pár napért és biztos vagyok benne, hogy sokáig nem fogom még elfelejteni mindazt, amit hallottam és megtapasztalhattam”

Fotó: Dezső Attila

A magyarországi trénercsapat tavalyi, ruandai útjáról és a népirtás hátteréről a 2018 áprilisában készített írásunkban olvashatnak bővebben, ide kattintva.

Kiengesztelődés a népek között” szeminárium kialakulásáról és kihívásairól a program kidolgozója, Rhiannon Lloyd mesélt nekünk.

A következő napokban honlapunk követői közelebbről is megismerhetik a Ruandában végzett szolgálatot a Joseph Nyamutara lelkipásztorral készített interjúnkon keresztül, George de Vuyst amerikai misszionárius pedig az orosz-ukrán fronton szervezett kiengesztelődési szemináriumokba enged majd bepillantást.