Hírek

Megjelentek a 2018. évi Nemzeti Tehetség Program felhívásai

A támogatási kérelmek benyújtásának határideje általában 2018. április 21., de bizonyos esetekben ettől eltérhet.

A pályázatokról az alábbi linken tájékozódhatnak:

http://www.emet.gov.hu/cimke/NTP_2018/

Felhívások:

 1. A hazai és határon túli sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programok támogatása.
 2. A hazai kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő tehetséggondozó programok támogatása.
 3. Nagy hagyományú és szakmailag elismert hazai országos, vagy hazai és Kárpát-medencei meghirdetésű tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása.
 4. A hazai tehetséges, országos versenyeken kimagasló eredményt elért magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanuló, vagy a hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpiákon, tantárgyi vagy szakmai világversenyeken való részvételének támogatására.
 5. A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása.
 6. A hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása.
 7. A hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása.
 8. A hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak és társadalmi felelősségvállalásuk erősítésének támogatása.
 9. A matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása.
 10. A hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása.
 11. A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása.
 12. A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása.
 13. A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása.
 14. Az innovatív tanulási környezet kialakítását segítő hazai programok támogatása.
 15. Tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása.
 16. A hazai tehetségsegítés eszközrendszerének bővítését segítő országos hatókörű nyomtatott folyóiratok, kiadványok megjelenésének támogatása.
 17. A nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális hazai tehetséggondozó programok támogatása.
 18. Hazai tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok támogatása.
 19. Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj.
 20. A hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek támogatása.
 21. Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló hazai programok támogatása.