Hírek

„Legyünk nyitottak arra, hogy mit mond nekünk az Isten!”

HEKS-programindító online találkozó

A HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) és a Magyarországi Református Egyház közötti megállapodásának értelmében 2021-ben a harmadik négyéves támogatási periódus vette kezdetét a gyülekezeti programban, melynek keretein belül a svájci szervezet a cigány és hátrányos helyzetű gyermekek közötti munkát támogatja. 2021. május 11-én az Országos Református Cigánymisszió és a HEKS svájci munkatársai, valamint a programmegvalósítók egy online találkozó során ismerhették meg a következő évek együttműködésének kereteit.

20210511_141050.jpg

A találkozó Dani Eszter missziói irodavezető igei gondolataival kezdődött, az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 11. fejezete alapján. Itt olvashatunk arról, ahogyan Péter felismeri, hogy minden ember Isten kedves teremtménye, különbség nélkül. „Ki vagyok én, hogy akadályozzam Istent?” – teszi fel a kérdést az apostol, melyet a cigánymisszióban szolgálók is magukénak érezhetnek.

„Legyünk nyitottak arra, hogy mit mond nekünk Isten!” – bátorította Eszter a jelenlévőket, akik között korábbi programmegvalósítók is akadtak, de többen idén vágtak bele a szolgálatba.

Tóth Anita, az Országos Református Cigánymisszió referense köszöntőjében a misszió országos eseményeire invitálta a megjelent lelkipásztorokat és munkatársakat, majd Bettina Malhotra, a HEKS közép-európai projektjeiért felelős referense fejezte ki abbéli örömét, hogy az immár több mint nyolc éves történetre visszanyúló együttműködés továbbra is rengeteg gyermek számára nyújt kapaszkodót.

A résztvevők és szolgálataik bemutatkozását követően Ignácz Andrea, a HEKS gyülekezeti programjának koordinátora vázolta fel a megvalósítók előtt álló négy éves periódus feladatait. Andrea bemutatójában szó esett a projekt költségvetési és beszámolói kötelezettségeiről, a szerződéses kötelezettségekről, a program adminisztrációjának lépéseiről. A pénzügyi beszámolókkal kapcsolatban Nagy Katalin, az MRE Zsinati Hivatal Gazdasági Osztályának munkatársa ismertette a megvalósítók feladatait.

Örömteli, hogy a lelkipásztorok és segítőik lelkesen és motiváltan tekintenek a projekt elé, melynek keretein belül tanodai foglalkozásokat, játszóházakat, közösségi programokat és kirándulásokat szervezhetnek majd a településeiken élő gyermekeknek, szerte az országban, Baranyától Szabolcsig, Hajdú-Bihartól Budapestig. Borsodtól Bács-Kiskunig.

Legyen áldás szolgálatukon!

*

For the english version of this report, please click here: