Hírek

Krisztusi attitűd az oktatásban

Szeptembertől új mentorcsapat kíséri a Magyarországi Református Egyház HEKS-támogatással megvalósuló inklúziós programjában részt vevő iskolák intézményfejlesztését. Pintérné Lázok Orsolya, a Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolájának igazgatója és pedagógustársa, Gál Zsolt régóta kutatják és alkalmazzák az inkluzív módszereket, melyek nemrég a társintézmények hálózati találkozóján kerültek terítékre.

DA_20211119-06.jpg

A Magyarországi Református Egyház és a HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) közötti megállapodás egyik pillére a gyülekezetek, a másik pedig a református oktatási intézmények befogadóbbá válását tűzte ki célul. Ez utóbbi program 2017 óta igyekszik tenni azért, hogy a diákok közötti különbségek értékként jelenjenek meg, az iskolák pedig ne legyenek a szegregáció melegágyai.

Jelenleg nyolc intézmény vesz részt a programban, melyek közül kettő – a Vargha Gyula Református Óvoda és Általános Iskola Nemesgörzsönyben és Kántorjánosi Református Általános Iskola – idei csatlakozó. Az iskolák mentorálással kísért intézményfejlesztő folyamaton vesznek részt az inklúziót elősegítő projekt keretein belül, a koronavírus-járvány és a lezárások azonban jelentős akadályokat gördítettek a hatékony munka elé.

DA_20211119-03.jpg

Fotó: Dezső Attila

A szintén programrésztvevő nagyharsányi iskola fenntartását 2010-ben vette át a Baranyai Egyházmegye, az intézmény pedig követendő példává vált abban, hogy milyennek kell lennie egy református iskolának. Pintérné Lázok Orsolya igazgatónő vezetésével kialakult egy egymást szorosan támogató kollektíva, és sikerült hamar elvetni az értékközpontú nevelés magvait is.

A cél a diszkrimináció és a kirekesztés csökkentése, a tanuláshoz való hozzáférés biztosítása és a részvétel erősítése volt, és az a mai napig is a teljes közösség fejlesztése által: nem csak a problémás diákokat kell kezelni, de a tehetségeseket gondozni, illetve az osztályban, a szülőkkel és a munkaközösséggel is szükséges a közös munka – mindig szem előtt tartva Isten igéjét.

Az elmúlt tizenkét év rengeteg kihívást, de talán több örömet hozott Nagyharsányban, mely alatt Orsolya és az iskola igazgatóhelyettese, Gál Zsolt akadémiai szinten is továbbfejlesztették szerteágazó inklúziós programjukat, így maximálisan alkalmasnak bizonyultak arra, hogy mentorokként segítsék a programban részt vevő többi intézményben folyó munkát.

DA_20211119-11.jpg

Fotó: Dezső Attila

2021. november 19-én és 20-án egy hálózati találkozó keretein belül tartottak kétnapos szakmai műhelyt az programhoz csatlakozó iskolák Orsolya és Zsolt vezetésével. A HEKS roma inklúziós projektjeinek hazai vezetője, a szervezést lebonyolító Ignácz Andrea mellett itt mutatkozott be az iskolai programok összefogójaként Hanula-Csordás Dóra, aki november óta erősíti az Országos Református Cigánymisszió csapatát.

Ahogyan a nevében is szerepelt, a találkozó egyik célja a hálózatosodás volt, különös tekintettel az új belépő iskolákra, a két nap legnagyobb része azonban azt a célt szolgálta, hogy a mentorok közelebb hozzák a résztvevőket ahhoz a krisztusi attitűdhöz, mely nélkül lehetetlen hatékony inklúziós programot végrehajtani. A mentorokat idézve: „Felkészíteni és alkalmassá tenni saját magunkat és a közösségünket a jézusi stratégiára.”

DA_20211119-08.jpg

Fotó: Dezső Attila

Az első nap folyamán a mentorok saját inklúziós gyakorlatuk bemutatása mellett olyan bibliai történeteken és igeszakaszokon vezették végig a résztvevőket, melyek a peremen lévők perspektíváját hozták közelebb hozzájuk. Az intézmények képviselői az előadások mellett interaktív feladatok során reflektálhattak saját helyzetükre, jó gyakorlataikra és a fejlesztés előtt álló területekre.

Szombaton a praktikumé volt a főszerep: a programban részt vevő iskolák a projekt koordinátoraival egyeztethettek adminisztrációs feladatokról és a megvalósítás során felmerülő kötelezettségek teljesítéséről, Orsolya és Zsolt pedig a program logikai keretrendszerével végzett munkába vonta be őket.

„Úgy vettem észre, hogy a programban régebb óta jelen lévő iskolák számára is újat hozott a mentorok által képviselt szemlélet” – értékelte a kétnapos találkozót Hanula-Csordás Dóra. „Nagyon természetesen hozták összehangba az inklúziós értékeket a lélek gyümölcseivel, emellett intenzív és figyelemlekötő programot állítottak össze. Orsolya és Zsolt a szemléletformálás mellett az ismeretátadásra is nagy hangsúlyt fektetett” – tette hozzá Dóra.

DA_20211119-09.jpg

Fotó: Dezső Attila

„Jézus Krisztus olyan együttélési stratégiát, és modellt tett elénk, mellyel érdemes két napon át, és azon túl is foglalkozni” – tekintett vissza a két nap tanulságaira Pintérné Lázok Orsolya. „Keresztyén pedagógiánk kapcsán is van lehetőségünk visszatérni az alapokhoz. A jézusi indulatot, attitűdöt és azokat a bibliai értékeket állítottuk fókuszba, mely képes közösséget teremteni, meglátni, mozdulni, áldozatot hozni, és cselekvő szeretettel indulni és megindulni a másik irányába” – folytatta.

„Intézményeink vonatkozásában kerestük az értékeink, céljaink küldetésünk és tetteink összhangját, vagy azok ellentmondásait. Értelmeztük a munkánk nehézségeit, veszélyeit, és számot vetettünk a lehetőségeinkről és erőforrásainkról is. Olyan munkatársakkal lehettünk együtt, akikkel szakmaiság, kreatív megoldások és hozzáállás tekintetében is jól értettük egymást” – összegezte a hálózati találkozó fontosságait a nagyharsányi iskola igazgatónője.

*

”… tegyetek tanítvánnyá minden népet (….)” (Mt 28,19) Ezzel az igével kezdődik a Magyarországi Református Egyház köznevelési küldetésnyilatkozata, amely minden református oktatási intézmény számára egyértelművé teszi: az inklúzió nem lehetőség, hanem feladat.

Ne adják ennél alább!