Hírek

Kiírásra került a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjpályázat

A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjra a nemzetiségi anyanyelvű és nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást végző iskolák, az ilyen intézménnyel nem rendelkező nemzetiségek esetében pedig a nemzetiségi nyelvoktató iskolák által ajánlott diákok jelentkezhetnek.

A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjra a nemzetiségi anyanyelvű és nemzetiségi kétnyelvű középfokú oktatást végző iskolák, az ilyen intézménnyel nem rendelkező nemzetiségek esetében pedig a nemzetiségi nyelvoktató iskolák által ajánlott diákok jelentkezhetnek. Közlemény.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén is meghívásos pályázatot hirdet a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjra a nemzetiségi anyanyelvű és kétnyelvű, illetve – azon nemzetiségek esetében, akiknek nincsen ilyen intézményük – nemzetiségi nyelvoktató program szerint működő középfokú iskolák és tanulóik részére. Az ösztöndíj célja a nemzetiségi törvény által felsorolt valamely nemzetiséghez tartozó, kiemelkedő képességű, nehéz szociális körülmények között élő tanulók továbbtanulásának elősegítése.

A pályázaton az a magyar állampolgárságú tanuló vehet részt, aki nyilatkozata szerint valamely nemzetiséghez tartozik, tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév végén eléri a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjra vonatkozó rendelet szerint számítandó legalább négyes átlageredményt, illetve más forrásból azonos időszakra nézve egyéb tanulmányi ösztöndíjban nem részesül.

Ösztöndíjban az a tanuló részesülhet, aki a pályázati felhívásban megjelölt intézmények valamelyikével együttesen terjeszti elő pályázatát, és a pályázat benyújtásakor az érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó két évfolyamát megelőző évfolyamot végzi. Az ösztöndíj odaítélésekor előnyben részesül az a tanuló, akinek a taníttatása – az intézmény nyilatkozata alapján – az eltartójára a többi pályázóhoz viszonyítva nagyobb terhet ró.

A nemzetiségpolitikáért felelős miniszter által létesített ösztöndíj mértéke havi 60.000 Ft, amelyre sikeres pályázat esetén az ösztöndíj megállapítását követő szeptember 1. utáni két tanítási évben jogosult a diák.

Az ösztöndíjban középiskolánként kettő, ezen belül évfolyamonként egy tanuló részesülhet. A benyújtott pályázatok alapján a miniszter dönt az ösztöndíj odaítéléséről; a pályázatot elnyert ösztöndíjasok névsorát a kormány honlapján közzéteszi.

Az ösztöndíjprogram forrását az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében meghatározott nemzetiségi célú előirányzat biztosítja.

A pályázat benyújtásának határideje 2015. május 24.

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a kormany.hu honlapról.

(EMMI, Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)