Hírek

Kiderült-e a 2011-es népszámlálásból, hogy hány cigány ember él Magyarországon?

A 2011-es népszámlálásból az derült ki, hogy hány ember tarja magát romának, illetve cigánynak Magyarországon, és nem az, hogy hány embert tart, illetve lát romának a társadalom.

A Ki cigány és ki gázsó? kérdésben már kitértünk a meghatározás problémáira.Az, hogy ki tekinti magát romának, és ki nem, még egy falu cigánysorának lakói között sem egységes. Sokan azt mondják, hogy magyar állampolgárok, nem beszélnek más nyelvet, a magyar nemzeti ünnepeket tartják, a személyigazolványukban az szerepel, hogy „magyar”, miért vallanák magukat egy olyan népcsoportba tartozónak, amelyikkel a többségi társadalom viszonya rendezetlen? Sokan csak bőrszínük miatt tartják magukat cigánynak, de egyéb szálon nem kötődnek cigány hagyományokhoz. Mások büszkén vállalják származásukat és tartják hagyományaikat.

2011-ben a KSH adatai szerint 315 583-an vallották magukat cigánynak, míg 2001-ben körülbelül kétszázezer volt ez a szám. A népszámlálási adatok ugyanakkor jelentősen eltérnek a szociológusok felmérési eredményeitől. Már egy 1993–94-es felmérésnél is, amikor azt vették alapul, hogy a nem cigány környezet kiket tekint cigánynak (ami nem feltétlenül jelent valós cigány származást), több mint ötszázezer főt jegyeztek fel a magyarországi cigányok lélekszámát illetően. Ilyen szempont szerint ma hét-nyolcszázezer fő közé becsülik a magyarországi cigányság számát.