Hírek

„KAPUKON KÍVÜL”

A Református Szeretetszolgálat Felzárkózási Osztály – Országos Református Cigánymisszió pályázati felhívása

kapukon_kivul

Program célja:

A „Kapukon kívül” elnevezésű pályázat célkitűzései:

  • Méltó megemlékezés a holokauszt roma áldozatairól;
  • A közös emlékezet életben tartása a cigánymisszióhoz kapcsolódó munkatársak és önkéntesek körében,
  • a cigányok kirekesztését és befogadását hitelesen bemutató közös emlékezet, tudás kialakítása és
  • a kiengesztelődés előmozdítása,

cigány és nem cigány származású fiatalok bevonásával.

A pályázat tartalma lehet:

  1. a roma holokauszt eseményeit és mai emlékezetét egy adott településen feldolgozó tanulmány, projektmunka vagy
  2. a cigányok hátrányos helyzetének közelmúltbeli/mai személyes példáit bemutató tanulmány, projektmunka vagy
  3. a cigányok befogadását támogató programokat bemutató tanulmány, projektmunka.

Pályázati feltételek:

  • A felhívásra egyénileg, vagy maximum 3 fős csoportokban lehet jelentkezni
  • Cigány és nem cigány származású pályázók tanulmányait, projektmunkáját egyaránt várjuk
  • Pályázatot 18 és 30 év közötti természetes személyek adhatnak be

Pályázatok benyújtása:

Pályázni, a teljeskörűen kitöltött és aláírt, beszkennelt pályázati adatlap, valamint a pályázati tanulmány/ projektmunka elektronikus példányának beküldésével lehet a kocsis.istvan@diakonia.hu e-mail címre. A pályázati tanulmányt/ projektmunkát online fájlmegosztóra kell feltölteni, melynek pontos elérési útvonalát kell az adatlapban feltüntetni.

Pályázat benyújtásának határideje:

2024. április 15. 13.00 óra

A legjobb, elismert tanulmányok, projektmunkák szerzői (előreláthatólag 10-15 fő) számára lehetőséget biztosítunk 2024 augusztus 1-3 között, Lengyelországi utazással megvalósuló megbékélési emlékúton való részvételre, melynek része az augusztus 2-i Auscwitz-Birkenaui református egyházi megemlékezés is.

A teljes pályázati felhívás, valamint a pályázati adatlap az alábbi linkre kattintva érhető el:

PÁLYÁZATI ANYAGOK