Hírek

Jelentkezőket vár az Együtt-Egymásért keresztyén közösségfejlesztő munkatársképzés!

A 2022/23-es tanévben immár az ötödik alkalommal indítjuk el az Együtt-Egymásért keresztyén közösségfejlesztő munkatársképzésünket. A program célja a gyülekezetek és az egyházi fenntartású szolgálatok munkatársainak közösségfejlesztő szemléletű képzése.

A képzés során a résztvevők elsajátíthatják, hogy hogyan közelítsenek keresztyén lelkülettel, holisztikus szemlélettel településük lakói felé. Élményszerű tanulással építhetik fel helyi közösségük tagjaival közösen missziójukat, az általuk megfogalmazott ügyek mentén.

A közös tanulás arra készíti fel a résztvevőket, hogy képesek legyenek közösségük társadalmi problémait komplexen átlátni, és arra válaszul az érintettek bevonásával a keresztyén közösségfejlesztés tanult módszereivel hosszú távú cselekvési tervet kidolgozni.

Minden cselekedetünk alapja Isten elhívása, az imában és közös bibliatanulmányozásban kiérlelt missziós látás, mely az Együtt-Egymásért közösségfejlesztő munkatárs képzés gerincét alkotja.

DA_2022051315-067.jpg

Fotó: Dezső Attila

Közös célunk, hogy a református gyülekezetek és munkatársai hozzá tudjanak járulni ahhoz, hogy a roma és nem roma lakosság helyi együttélése békésebbé és elfogadóbbá váljon, a közösség pedig beleálljon a feszültségek, az igazságtalanságok felgöngyölítésébe, segítsen megszólítani és aktivizálni a roma és nem roma lakosságot és munkálkodjon a kiengesztelődésért. Ezért feltétel az is, hogy roma és nem roma munkatársak együtt vegyenek részt a tréningen, így együtt tudják majd képviselni a helyi egység ügyét.

A képzés nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati úton, egymástól való tanulásra: A részvevők többek között induktív bibliatanulmányozást, bibliaismereteket, lelkigondozói alapismereteket, keresztyén közösségfejlesztést, egyházismeretet, kommunikációt, önismeretet és romológiát is tanulnak.

DSC07327-2.jpg

Fotó: Dezső Attila

Ezen túl, a képzésben résztvevők az Országos Református Cigánymisszió éves programjainak is (konferenciák, imanapok, találkozók, kiengesztelődési szeminárium, stb.) aktív részvevői és önkéntes szolgálói. Az országos alkalmakon való részvétel elvárás, az ott végzett közösségfejlesztő tevékenység a gyakorlatba ágyazott tanulás szerves része.

A keresztyén közösségfejlesztő munkatársképzés időtartama egy év, melynek gerincét öt képzési hétvége és egy missziós hét alkotja. Ezeken a részvétel kötelező.

A tanév szeptembertől augusztusig tart. A képzési hétvégék 3 naposak (péntek-vasárnap), a missziós hét (július vagy augusztus) időpontját közösen választjuk ki.

A képzésre történő jelentkezéshez szükséges a csatolt jelentkezési lap kitöltése és a jelentkezési lap mellett a lelkészi ajánlás megküldése. Szintén kérésünk, hogy minden településről párban jelentkezzenek a résztvevők (roma és nem roma származású).DA_2022051315-149.jpg

Fotó: Dezső Attila

A 2022/2023-es képzési tanév tervezett dátumai az alábbi időpontokat érintik majd:

  • 2022. szeptember 23-25. (helyszín: Érd)
  • 2022. november 18-20.
  • 2023. február 10-12.
  • 2023. március 10-12.
  • 2023. június 2-4.
DA_2022051315-054.jpg

A képzésen való részvétel térítésmentes.

A képzés alatt a szállás, ellátás térítésmentes a résztvevők számára. Az utazást minden résztvevőnek egyénileg kell megoldania, szükség esetén, egyéni elbírálás alapján utazási támogatás igényelhető.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik tenni szeretnének a településükért és közösségeikért!

A kitöltött jelentkezési lapokat és lelkészi ajánlásokat a ciganymisszio@diakonia.hu email címre kell megküldeni. Minden jelentkezőnek külön jelentkezési lap és külön névre szóló lelkészi ajánlás szükséges!

Bármilyen további kérdéssel keressenek minket bizalommal a 06 30 664 53 23-as telefonszámon!