Hírek

Húsvéti játékötletek

Húsvétkor szervezhetünk játszóházat a közösség gyerekeinek, hittanosainak. Ime két ötlet, ami megmozgatja és elgondolkoztatja a gyerekcsapatot.

I. Nem én voltam!

Ezt a szerepjátékot kisiskolásoknak ajánljuk.

A gyerekek lesznek Jézus tanítványai. Válasszatok egy Pétert, és sorshúzással döntsétek el, ki lesz Júdás, de úgy, hogy rajta kívül senki se tudja. Péter sorban megkérdezi mindenkitől:
– Te árultad el Jézust?
 Biztasd a gyerekeket, hogy minél változatosabb módját találják ki a tagadásnak, mind nyelvileg, mind a szerepjáték szintjén. Rázzák hevesen a fejüket, legyintsenek a kezükkel, fordítsák ki a tenyerüket, s úgy mondják:
– Dehogy is!
– Isten ments!
– Még csak az kéne!
– Nem, dehogy! Stb.
Ha Júdás jól színlel, akkor Péternek nehéz dolga lesz. Ha elsőre nem találja ki, akkor még két kérdést tehet fel. Például:
– Szereted Jézust?
Erre az előzőhöz hasonlóan próbáljanak a gyerekek minél változatosabban válaszolni. Ha még mindig nem lepleződik le az áruló, Péter harmadik kérdése lehet ez:
– És hol voltál tegnap este? – Erre improvizatív válaszokat várunk. Ha Péter megtalálja Júdást, akkor Júdás kiesik. Ha nem, Júdásból Péter válik, s újabb sorshúzással folytatódik a játék.

II. A Golgotán

Mozgásos játék iskolásoknak.

a. Mondd el a gyerekeknek a nagypénteki történetet. Beszélj arról, hogy a Golgotán rengeteg ember összegyűlt Jézus keresztje alatt. Volt ott zsidó és római, férfi és nő, gazdag és szegény. Volt, aki szerette és sajnálta, volt, aki gyűlölte és gúnyolta Jézust.
- Képzeljétek el, hogy ti is ott vagytok a tömegben. Mindenki gondolja át, hogy ő kicsoda, milyen a viszonya Jézussal, hogy viselkedik ebben a helyzetben. Aztán álljátok körül Jézus képzeletbeli keresztjét, s mindenki vegyen fel egy mozdulatot, arckifejezést, amely kifejezi az elgondoltakat. Pár másodpercig maradjatok mozdulatlanul, mintha egy nagy szoborcsoport lennétek. Végül mindenki mesélje el, hogy ő ki volt, s miért éppen úgy reagált Jézus szenvedésére, ahogyan tette.

b. Ezután megismételhetitek a játékot úgy is, hogy az azonos orientációjú gyerekek közös szoborcsoportot alkotnak. Lesz mondjuk egy tanítványi csoport, egy római katonákból, sirató asszonyokból, gyógyult leprásokból, vagy főpapokból álló csoport.

A játékot eljátszhatjuk más eseménnyel ( pl. Júdás árulása, Jézus elítélése) kapcsolatban is.

Ez a játék nagyon jó vegyes etnikumú gyerekcsoportban, mert a gyerekek valamilyen szempont alapján vegyes csoportokat tudnak alkotni, és így a csoportkohéziót nem az etnikum teremti meg. Próbáljuk meg úgy segíteni őket, hogy mindegyik szoborcsoportban legyenek cigány, illetve nem cigány gyerekek.

Forrás: Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt: Játéktár a Mesélő Bibliához. Budapest, Harmat, 2012.