Hírek

Hálózatba kapcsolva a befogadó oktatásért

Beszámoló az inkluzív református általános iskolák budapesti műhelynapjáról

A HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) több mint négy éve támogat intézményfejlesztési folyamatokat a cigány gyermekek befogadására törekvő református általános iskolákban – a hálózatnak ma már tucatnyi tagja van, a programok jelenleg a Református Szeretetszolgálat égisze alatt működnek. Az intézményvezetők és munkatársaik 2022. december 2-án a Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolájában tartották legutóbbi találkozójukat, ahol áttekintették a program eddigi mérföldköveit, megismerkedtek a megoldásfókuszú coaching módszerével, illetve hasznos ismeretanyaggal gazdagodtak az inkluzív nevelés erősítéséhez.

„Származhat-e új élet egy kivágott fa törzséből? Bizony, hiszen Isten ott is rügyet fakaszt, ahol nem számítunk rá.” Ezekkel az igei gondolatokkal kezdte a találkozót Sztojka Szabina, a cigánymisszió vezetője Ézsaiás próféta könyvének 11. része alapján. A lelkipásztor úgy fogalmazott, hogy ebben az adventben még inkább így tekintsünk egymásra, hiszen egy pedagógus is életeket változtathat meg, ha tanulóira letudandó feladat helyett Isten szeretett gyermekeiként tekint.

HEKS Inkluzív iskolák hálózati találkozója 1

A rossz magaviseletű gyerekek minden oktató számára gondot okoznak, de ha egy cigány fiatalról van szó, az a legtöbb tanár szemében nehezítő tényező – ezen a szemléleten igyekszenek változtatni az inklúziós programot megvalósító református iskolák, melyek közül tízen vettek részt a jelképes helyszínen, a Julianna iskolában tartott műhelynapon. Mint az Szűcsné Tihanyi Gyöngyi igazgató szavaiból kiderült, a belvárosi intézmény is példamutató módon viszonyul a nehézséggel küzdő diákokhoz, hiszen a mozgáskorlátozott és sajátos nevelési igényű gyerekek mellett nagy figyelmet fordítanak február óta az orosz-ukrán háború elől menekülő családokból érkezők oktatására.

HEKS Inkluzív iskolák hálózati találkozója 2

Naszádi Kriszta – aki a HEKS Inklúziós Iskolaprogram koordinátoraként, régi-új cigánymissziós munkatársként mutatkozott be – örömét fejezte ki, hogy tíz iskolából csaknem negyvenen jöttek el a találkozóra, köztük a Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolájából, akik a nap házigazdáinak a szerepét is betöltötték. Az HEKS-támogatott inklúziós iskolák két mentora, Pintérné Lázok Orsolya tagintézményvezető és Gál Zsolt vezető mentortanár tanév közben, szakmai kísérés céljából sorra járják a programban részt vevő helyszíneket.

HEKS Inkluzív iskolák hálózati találkozója 3

A műhelynapon részt vevők elméletben és gyakorlatban is mélyíthették tudásukat a befogadó oktatással kapcsolatban, melyhez a mentorok teszteket, kreatív csoportfeladatokat és prezentációkat hívtak segítségül. A Gardner-féle intelligenciateszt például megmutatta, hogy ha valaki matematikai vagy logikai nehézségekkel küzd, annak művészi vagy nyelvi képességei még kiemelkedőek lehetnek, ahogyan az sem mindegy, hogy valaki egyénileg vagy közösségben tudja-e a legtöbbet kihozni magából.

HEKS Inkluzív iskolák hálózati találkozója 4

A pedagógusok ezt követően a keresztyén, befogadó nevelés értékmátrixával dolgoztak az intelligenciateszt eredményei által formált csoportokban, és ehhez kapcsolódva tervezték meg többek között az inkluzív iskolák hálózatának logóját, hírlevelét, egy kreatív programját, marketingkampányát és ajánlást írtak a hálózat deklarált céljaihoz.

HEKS Inkluzív iskolák hálózati találkozója 5

A délután folyamán Rácz Vera lelkipásztor, pasztorálpszichológiai szakreferens a megoldásfókuszú coaching iskolai gyakorlatáról beszélt és ajánlott hasznos feladatokat, olvasmányokat annak mindennapi használatához. A műhelynap utolsó etapját Pintérné Lázok Orsolya vezette, melyben a pedagógusok a tőke- és erőforrásaik felfedezéséhez kaptak eszközöket.

HEKS Inkluzív iskolák hálózati találkozója 6

„Ez a hálózat egy kincs, hiszen nagyon sok mindent tanulhatunk egymástól” – mondta Baranyi Bettina, a Magyarcsanádi Református Általános Iskola vezetője, aki elsők között csatlakozott az inkluzív intézményfejlesztési programhoz 2018-ban. A résztvevők többsége kihangsúlyozta, hogy a hálózatba kapcsolódás – amelyben nem csak a kihívások azonosak, hanem a célok is – mellett a gyakorlati módszerek megmutatása volt a műhelynap legfontosabb része.

HEKS Inkluzív iskolák hálózati találkozója 7

Legyen szó Csengersimáról vagy Drávafokról, Hódmezővásárhelyről vagy Kántorjánosiról, a cél minden település református általános iskolájában ugyanaz: krisztusi lelkülettel fordulni minden diák felé, legyen cigány vagy nem cigány. Az inklúzió nem választás, hanem a keresztyén szellemiségű oktatás egyetlen módja, ha komolyan akarjuk venni a ránk bízott szolgálatokat.

Szöveg és fotók: Dezső Attila