Hírek

Évfolyam-búcsúztatóval zárult Együtt-egymásért képzésünk ötödik tanéve

Ünnepi díszbe öltözött péntek este a berekfürdői Megbékélés Házának nagyterme, ugyanis keresztyén közösségfejlesztő munkatársképzésünk negyedik évfolyama is kézhez vehette a kétéves tréning elvégzését tanúsító oklevelet. A búcsúzás mellett egy intenzív tudásátadó nap is a hétvége részét képezte, melynek a romológia és a keresztyén közösségfejlesztés állt a középpontjában.

A rövid, kötetlen ráhangolódás után gyorsan a képzés érdemi része kapott teret 2023. június 2-án, pénteken délután: a résztvevők négy csoportban fogalmazták meg gyülekezeteik igényeit, szükségleteit és vágyait helyi, regionális és országos vonatkozásban. Többen a hálózatban való működés fontosságát, mások a társfelekezetek jó gyakorlatainak megismerését és a kusza helyi viszonyok rendezését emelték ki.

DA_2023060204-005

Fotó: Dezső Attila

A délután következő programelemére rendhagyó módon a berekfürdői Belső-tó körül került sor: a Cigánymisszió munkatársai öt állomásos vetélkedőre invitálták a résztvevőket, ismét csak négy csapatban. A cél nem a puszta játék volt: az egyes állomásokon a csoportok a korábbi hétvégéken elsajátított ismereteket kamatoztathatták, a közösségfejlesztés, a spiritualitás és a romológia órákhoz kapcsolódóan.

DA_2023060204-016

Fotó: Dezső Attila

Péntek este már az emelkedett pillatoké volt a főszerep, ugyanis eljött a képzést teljesítő évfolyam búcsúzásának ideje. Nyitásként megtekintettük az elmúlt két év legemlékezetesebb pillanatait csokorba szedő kisvideót, majd Sztojka Szabina, a Cigánymisszió vezetője hirdette közöttünk Isten igéjét.

DA_2023060204-051

Fotó: Dezső Attila

A lelkipásztor a János 15,9-17 alapján helyezte a végzettek szívére, hogy Isten nem az alkalmasakat hívja el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá – tudva, hogy ez az alkalom nem valaminek a vége, hanem sokaknál valójában a kezdete.

DA_2023060204-053

Fotó: Dezső Attila

A ballagóktól vidám műsorral búcsúztak a korábban végzettek, illetve a most első év végére ért diákok igei üzeneteket, verseket mondtak útravalóul. A végzettek közül szintén többen olvasták Isten igéjét a Biblia válogatott verseiből, ketten bizonyságot tettek, de az énekes-zenés blokk sem maradt el. A Cigánymisszió munkatársai nevében Lakatos Kinga búcsúzott, majd következett az emelkedett hangulatú oklevélátadás.

DA_2023060204-072

Fotó: Dezső Attila

Emléklapot kapott: Fűzi Jánosné, Ganyi István, Ganyi Istvánné, Horváth Kálmán, Horváth Graciella Napsugár, Horváth László, Keresztyén Károly, Keskeny Jolán, Kiss Elemérné, Kovács Katalin, Nagy György, Porcs Péter, Rácz István, Simon Edina, Tóth Ibolya, Tóth József és Turgyán Sándor.

Szívből gratulálunk mindazoknak, akik elvégezték a képzést!

DA_2023060204-137

Fotó: Dezső Attila

Szombaton már az ismeretszerzés volt a fókuszban, melyre hagyományosan áhítattal hangolódtak a résztvevők. A képzésben két éve végzett Gondi Ferencné igei gondolatai mellett levetítette társainak „A kiválasztott” című filmsorozat egyik részletét, amely arra világított rá, hogy Jézus rajtunk keresztül akkor is megdicsőül, amikor bénák, elesettek vagy éppen kétségbeesettek vagyunk.

DA_2023060204-157

Fotó: Dezső Attila

Az első és másodévesek ezután párhuzamosan, összesen négy blokkban tanulhattak: Lakatos Kinga tréner óráin a keresztyén közösségfejlesztéshez kapcsolódó előadásokat hallgattak, illetve vettek részt interaktív feladatokban. Ilyen volt például a közösségszervezés létrájának kielemzése, a testtérkép megalkotása, a képessé tétel, illetve a Myers-Briggs személyiségteszt kitöltése és feldolgozása.

DA_2023060204-182

Fotó: Dezső Attila

A másik képzési terület ezen a napon a romológia volt, melyben délelőtt Gulyás Klára vezette a résztvevőket. A Tokaj-Hegyalja Egyetem adjunktusa a roma-cigány értelmiségiek szerepéről és felelősségéről beszélgetett a résztvevőkkel. A műhelyfoglalkozásokon elhangzott, hogy értelmiséginek lenni jócskán túlmutat az iskolai végzettségen, hiszen hangadói, véleményvezéri és szószólói szereppel párosul. Klára bemutatta, hogy az értelmiségieknek milyen szerepük lehet a társadalomban, illetve milyen csoporttípusaik lehetnek.

DA_2023060204-165

Fotó: Dezső Attila

Délután Ignácz Andrea és Ignácz Margit munkatársaink vették át a stafétát. Az első évesekkel az úgynevezett „baba teszt” feldolgozásával vitatták meg, hogy romák és nem romák mit gondolnak magukról és egymásról. A másodéveseknél az önismereten volt a hangsúly a Johari-ablak és a DISC-személyiségteszt segítségével.

DA_2023060204-186

A megszerzett ismeretek leülepedését és feldolgozását segítette az esti, kötetlen, tábortűz melletti beszélgetés és dicsőítés, hálát adva Istennek megtartó kegyelméért.

Vasárnap Lakatos Kinga a pünkösdi történet (ld. ApCsel 2,1-36) alapján tartott rendhagyó, elmélkedéssel és meditációval egybekötött áhítatot, hogy az együttlét végéhez közeledve még inkább bátorítson minket a Szentlélek a Jézusba vetett bizalomra és a kihívások közötti megerősödésre.

DA_2023060204-194

Fotó: Dezső Attila

A hétvége utolsó programelemeként a résztvevők négy kisebb csoportban szupervízión reflektáltak saját, helyi szolgálataikra, és kaptak útmutatást elakadásaikhoz.

Bár egy újabb tanév véget ért, nagy örömünk, hogy már több mint ötvenen végezték el Együtt-egymásért keresztyén közösségfejlesztő munkatársképzésünket, így csaknem harminc gyülekezetet segíthettünk szakmai tudással felvértezett szolgálók kibocsátásával.

Kívánjuk, hogy Mindenható Istenünk ezerszeresen adja vissza azt nekik, amit ők a tréningbe belefektettek, hogy munkájuk gyümölcsöző legyen közösségeikben és valódi hidat képezhessenek a romák és nem romák között.