Hírek

Állások a Cigánymisszióban: kommunikációs munkatársat és felzárkózási referenst keresünk

A Református Szeretetszolgálat Felzárkózási Osztálya és az Országos Református Cigánymisszió új munkatársakat keres, Felzárkózási és cigánymissziós kommunikációs referens, illetve Felzárkózási és cigánymissziós szakmai referens teljes munkaidős pozícióra.

Felzárkózási és cigánymissziós kommunikációs referens

A munkakört betöltő személytől elvárt feladatok:

 • a Felzárkózási Osztály és a felzárkózási programok (Tanodák, Biztos Kezdet Házak, Felzárkózó Települések program), azon belül is kiemelten a cigánymisszió kommunikációs munkájának megtervezése, végrehajtása – szoros együttműködésben az osztályvezetővel és a cigánymisszió lelkészével;
 • honlap és közösségi média oldalak kezelése, tartalomgyártás;
 • sajtóközlemények írása, sajtóesemények szervezése, sajtókapcsolatok ápolása és erősítése;
 • rendezvények előkészítésében és lebonyolításában aktív közreműködés;
 • kiadványszerkesztés (digitális hírlevél, szórólap)
 • nyomdai anyagok (kiadványok, reklámeszközök) szövegeinek írása, szerkesztése (együttműködve a grafikussal), nyomdai megrendelése;
 • a református felzárkózási programok fotóadatbázisának gondozása, frissítése;
 • együttműködés az MRE, az RSZ és az MRSZ kommunikációs feladatait ellátó munkatársakkal;
 • felzárkózási és cigánymissziós stratégiai munkacsoportok munkájának kommunikációs támogatása, előkészítése;
 • lelkipásztorokkal, gyülekezetekkel a felzárkózás terén tevékenykedő egyházi munkatársakkal való kapcsolattartás;
 • az MRE-n belüli a cigánymisszió és a felzárkózási szolgálatok kapcsolati hálójának erősítése,
 • szakmai beszámolók, jelentések, bemutató prezentációk, előadások előkészítése

pexels-vlada-karpovich-4050315

A munkakör betöltésének feltételei:

 • felsőfokú végzettség;
 • egyházi kötődés és jártasság;
 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet.

Elvárások, Kompetenciák:

 • önálló, pontos, proaktív munkavégzés;
 • kreatív gondolkodás és magas szintű íráskészség;
 • interperszonális készségek és csapatmunka;
 • kommunikációs ismeretek, gyakorlat; újságírói műfajok ismerete
 • szükség esetén hétvégi munkavégzés, rugalmas munkaszervezéssel;
 • hátrányos helyzetű emberek és a romák/cigányok befogadása iránti elkötelezettség, személyes indíttatás és/vagy korábbi tapasztalat hasonló kommunikációs szakmai területen;
 • jó kommunikációs-, előadói- és adminisztrációs képesség;
 • jó csapatmunka, szükség esetén vezetői, problémamegoldó attitűd;
 • legalább B kategóriás jogosítvány megléte.

Előnyt jelent:

 • fotózásban és/vagy videókészítésben való gyakorlat, technikai eszközök és programok ismerete (Adobe Creative Cloud, Meta Business Suite, YouTube Studio, stb.)
 • podcast műsorok előkészítésében, műsorok gyártásában való gyakorlat vagy nyitottság a készségek elsajátításában
 • új kommunikációs ismeretek elsajátítására való nyitottság
 • angol nyelvtudás

Amit mi nyújtunk:

 • fiatalos, lendületes, motivált szakmai team és keresztyén munkatársi közösség,
 • szakmai és személyes fejlődés lehetősége,
 • tér a kreativitásnak, egyéni ötletek megvalósítására,
 • szakmai és lelkészi támogatás.

Munkavégzés helye: Református Szeretetszolgálat irodája (1146 Budapest, Hungária körút 200.), valamint szükség esetén külső helyszínen történő munkavégzés.

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai (fényképes) önéletrajz,
 • motivációs levél legfeljebb egy oldalban, nettó bérigény megjelölésével,
 • lelkészi ajánlás,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb információ a szirak.sara@diakonia.hu e-mail címen kérhető.

Jelentkezés módja: elektronikusan, az felzarkozas@diakonia.hu e-mail címre.

A pályázat benyújtásának határideje: a munkakör betöltéséig folyamatos

Munkakezdés legkorábbi ideje: 2023.09.01.


Felzárkózási és Cigánymissziós szakmai referens

A munkakört betöltő személytől elvárt feladatok:

 • Felzárkózási Osztály, azon belül is kiemelten a cigánymisszió szakmai munkájának támogatása – szoros együttműködésben az osztályvezetővel és a cigánymisszió lelkészével,
 • program és képzésszervezés (szakmai és adminisztratív);
 • módszertani fejlesztések szakmai előkészítése, az ezekhez szükséges dokumentumok technikai háttértámogatása (segédanyagok, modulok, képzések, kiadványok, óravázlatok stb.);
 • felzárkózási és cigánymissziós stratégiai munkacsoportok munkájának támogatása, előkészítése;
 • lelkipásztorokkal, gyülekezetekkel a felzárkózás terén tevékenykedő egyházi munkatársakkal való kapcsolattartás;
 • személyes közreműködés az országos és a kiemelt eseményeken;
 • az Magyarországi Református Egyházon (MRE) belüli a cigánymisszió és a felzárkózási szolgálatok kapcsolati hálójának erősítése, szakmai munkájuk adminisztrációja;
 • szakmai beszámolók, jelentések, bemutató prezentációk, előadások előkészítése.

pexels-cottonbro-studio-4064832

A munkakör betöltésének feltételei:

 • felsőfokú végzettség;
 • egyházi kötődés és jártasság;
 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet.

Elvárások, Kompetenciák:

 • önálló, pontos munkavégzés;
 • rendszerező és proaktív munkaszemlélet;
 • interperszonális készségek és csapatmunka;
 • irodai adminisztrációs munkavégzés;
 • szükség esetén hétvégi munkavégzés, rugalmas munkaszervezéssel;
 • hátrányos helyzetű emberek és a romák/cigányok befogadása iránti elkötelezettség, személyes indíttatás és/vagy korábbi tapasztalat hasonló szakmai területen;
 • jó kommunikációs-, előadói- és adminisztrációs képesség;
 • jó csapatmunka, szükség esetén vezetői, problémamegoldó attitűd;
 • legalább B kategóriás jogosítvány megléte.

Előnyt jelent:

 • teológiai/lelkészi, hitoktatói, diakónusi végzettség;
 • informatikai, e-ügyintézési tapasztalat és jártasság.

Amit mi nyújtunk:

 • fiatalos, lendületes, motivált szakmai team és keresztyén munkatársi közösség,
 • szakmai és személyes fejlődés lehetősége,
 • tér a kreativitásnak, egyéni ötletek megvalósítására,
 • szakmai és lelkészi támogatás.

Munkavégzés helye: Református Szeretetszolgálat központi irodája (1146. Budapest Hungária körút 200.) és az MRE gyülekezetei, illetve más vidéki konferencia helyszínek.

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai (fényképes) önéletrajz,
 • motivációs levél legfeljebb egy oldalban, nettó bérigény megjelölésével,
 • lelkészi ajánlás,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb információ a sztojka.szabina@diakonia.hu e-mail címen kérhető.

Jelentkezés módja: elektronikusan, az eperjesi.tamas@diakonia.hu  e-mail címre.

A pályázat benyújtásának határideje: a munkakör betöltéséig folyamatos

Munkakezdés legkorábbi ideje: 2023.09.01.


Jelentkezések elbírálásának rendje: Minden jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot, azonban kizárólag a pályázati felhívásban megadott feltételeknek és a „Pályázat benyújtásának módja” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók egykörös beszélgetésen vesznek részt. A pályázat eredményéről az interjúra behívott pályázókat tájékoztatjuk.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy kellő számú, vagy a meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő jelentkező hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázati anyag megküldésével Ön ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja pályázati anyagában feltüntetett személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt rendelkezések betartásával a meghirdetett munkakör betöltésére irányuló kiválasztás céljából, a munkakör betöltéséig kezeljük, ezt követően személyes adatai külön hozzájárulás hiányában törlésre kerülnek.

*

Fotók: Pexels