Hírek

A Református Szeretetszolgálat Felzárkózási Osztály – Országos Református Cigánymisszió pályázati felhívása

Pályázni lehet a református egyházközségek helyi cigánymissziós fókuszú gyermek- és ifjúsági programsorozatainak támogatására

programsorozat

Felhívás célja:

Református gyülekezetek által, helyi cigány közösségek bevonásával megvalósított, gyermek és ifjúsági programsorozatok támogatása.

A támogatott programmal kapcsolatos elvárások:

A támogatásból 2024. április 01. és 2024. december 31. között valósíthatóak meg programsorozatok, melynek keretében legalább 4 alkalommal megszervezett, előzetesen megadott tematikával a helyi cigány közösség, illetve gyermekek és fiatalok aktív bevonásával megvalósuló alkalmak támogathatóak.

Pályázók köre:

A felhívásra támogatási kérelmet azon magyarországi református egyházközségek nyújthatnak be, amelyek elkötelezettek a helyi cigánymisszió terén, és nem kedvezményezettjei a HEKS források által támogatott cigánymissziós programoknak.

A támogatás összege, mértéke:

A támogatás maximális összege: 500.000 forint
Pénzbeli önerő biztosítása nem szükséges, azonban egyéb, nem pénzbeli, önerős hozzájárulás (önkéntes munka, eszköz, teremhasználat biztosítása, utazás biztosítása, stb.) elvárt feltétel, melynek mértékét és a rendelkezésre bocsátás módját a pályázati adatlapon be kell mutatni.

Támogatásból finanszírozható költségtételek:

Elszámolhatóak a programsorozat egyes alkalmainak megszervezéséhez szükséges költségek, így különösen:

  • étkezés, élelmiszer beszerzés, (a támogatás maximum 30%-áig);
  • előadói költség;
  • utazási költség (a támogatás maximum 20%-áig az érvényes NAV előírások szerint);
  • irodaszer, kreatív anyag, kellék költsége;
  • kisértékű tárgyi eszköz (200.000 Ft bekerülési érték alatt);
  • belépők költsége
    A támogatásból nem finanszírozható nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése, és a megvalósított programokhoz szorosan nem kapcsolódó költség.

Pályázatok benyújtása:


Pályázni, a felhívás mellékletét képező pályázati adatlap teljeskörű (elektronikus, vagy kézzel, olvasható) kitöltésével, az egyházközség képviselőinek aláírásával ellátott, szkennelt példányával, a kocsis.istvan@diakonia.hu e-mail címre történő beküldésével lehet.

Pályázat benyújtásának véghatárideje:

2024. március 14. 13.00 óra

A teljes pályázati kiírás, valamint a pályázathoz tartozó adatlap az alábbi linken érhető el:

PÁLYÁZATI ANYAGOK