Hírek

A Református Cigánymisszió 2024-es programjai

Az Országos Református Cigánymisszió munkatársaiként a 2024-es évben is sokféle eseményt, találkozót és képzést szervezünk, hogy az evangéliumot és a népek közötti megbékélés fontosságát hirdessük.

Protestáns Cigánymisszós Találkozó – Gazdagréti Református Templom, 2024. március 9.

A hazai protestáns egyházak (baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi és református) cigánymissziós referenseinek együttműködése a Protestáns Cigánymissziós Fórum. Az ebben részt vevők éves közös szolgálata a Protestáns Cigánymissziós Találkozó, amit a felekezetek 2016 óta rendeznek meg. Idén a fővárosba, a Gazdagréti Református Templomba invitáljuk az együtt szolgálni vágyókat. Az együttműködés másik formája a 2014. január vége óta a Cigány Módszertani és Kutató Központ kiadásában megjelenő TÜKÖR, a magyarországi protestáns egyházak cigánymisszióinak negyedéves kiadványa.

DA_20230513-20

Országos Imanap és Találkozó – Káposztásmegyeri Református Templom, 2024. április 13.

A roma kultúra világnapjához a MRE a cigánymissziós gyülekezetek találkozásával és imádságra hívásával csatlakozik minden év áprilisában. Az imanapon lehetőség nyílik romáknak és nem romáknak egy közösségben megélni az Istenben való egységet, a közös teherviselést és az Istennel, önmagunkkal, egymással és a teremtett világgal való megbékést.

orszagos_imanap

Együtt a közösségért!” hálózati találkozók – 2024. május 3-5. (Berekfürdő); 2024. szeptember 27-29. (Mályi)

A keresztyén közösségfejlesztés egy olyan missziós és diakóniai szemlélet, amely a direkt gyülekezetépítés mellett azt tartja fontosnak, hogy a helyi lakóközösségekben támogassa a helyi értékek tudatosítását, ápolását és a kölcsönös szolidaritás erősítését. A tavaszi és az őszi hálózati találkozó a keresztyén közösségfejlesztő programban részt vevő gyülekezetek és szolgálattevők találkozására nyújt lehetőséget.

5Y4A4269

Aranyhíd cigány vers- és prózamondó verseny – Káposztásmegyeri Református Templom, 2024. május 25.

2019. óta minden év tavaszán megrendezzük versenyünket, amelyre a Felzárkózási szolgálat és a Cigánymisszió programjaiba bevont közösségek, gyülekezetek, iskolák gyermekeinek jelentkezését várjuk. A versenyre roma/cigány származású költők, írók verseivel, prózáival, vagy saját művekkel lehet nevezni, ezzel is népszerűsítve a romák irodalmának világát a romák és nem-romák között.

A fővárosi döntőben a versenyzők személyesen, szakmai zsűri előtt méretik meg magukat.

aranyhid

Roma Holokauszt megemlékezés – Auschwitz emlékút – 2024. augusztus 1-3.

2024-ben immár nyolcvan éve, hogy 1944. augusztus 2-ról 3-ra virradó éjszaka felszámolták az auschwitz-birkenaui II/E. cigánytábort, kivégezve annak utolsó 3000 lakóját.

A közös emlékezet kialakítását és életben tartását célozza „A kapukon kívül” pályázat, amelyet cigány és nem cigány származású középfokú és felsőoktatásban tanuló diákok részére írunk ki. A pályázat nyertesei is részt vesznek majd a tanulmányúton. A programba tervezett lelki alkalmak (áhítat, emlékezés Auschwitzban) a kiengesztelődést támogatják.

Cigánymissziós lelkésztovábbképzés, Erő-Forrás Konferencia – 2024. augusztus 22-24.

2013 óta szervezünk gyakorlatorientált cigánymissziós továbbképzéseket, amelyek célja, hogy a lelkészek és munkatársaik romológiai ismereteket szerezzenek és jó gyakorlatokat ismerjenek meg.

2024-ben a lelkésztovábbképzést az Erő-Forrás felzárkózási konferencia keretein belül tervezzük Baranyában, kiegészítve azt egy egynapos budapesti továbbképzési nappal az Elő Ige Évéhez kapcsolódva.

lelkesztovabbkepzes

Teológus Tanulmányút KRE – Baranya, 2024 ősze (KRE tréninghét)

A tanulmányút célja a KRE Hittudományi Kar negyedéves lelkész és vallástanár szakos hallgatóinak felkészítése a szolgálatra, betekintést adni a református cigánymissziós szolgálatokba, megismertetni a leendő szolgálattevőket a cigányság társadalmi, gazdasági helyzetével, hagyományaival, kulturális és hitéleti sajátosságaival.

teologus_tanulmanyut

Kárpát-medencei Cigánymissziós Konferencia – Berekfürdő, 2024. november 22-24.

2024-ben 10. alkalommal rendezzük meg a Cigánymissziós Konferenciát azzal a céllal, hogy a Kárpát- medence cigánymissziós szolgálataiban részt vevők között kapcsolatok épüljenek és lehetőség nyíljon egymástól is tanulni.

2O4A2187