Hírek

„A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termést hoz…”

Magvető Imanap a Biharkeresztesi Napkelet Tanoda szervezésében

Néhány hónappal ezelőtt fogalmazódott meg először bennünk, milyen nagy áldás lenne a Biharkeresztesi Napkelet Tanoda számára, ha egy imanap keretében bemutathatnánk mindennapjainkat, növendékeink munkáit, a falaink között folyó szolgálat gyümölcseit. Ezáltal szerettünk volna egyúttal ajtót nyitni testvérintézményeink, gyülekezeteink felé, de valamennyi célkitűzésünk közül a legfontosabb az volt, hogy hálát tudjunk adni a Mindenható Istennek a vezetésért és az áldásokért.

Biharkeresztes-Tanoda

Ez a gondolat egy aprócska mag volt csupán, a növekedést imádságban kértük Istentől, Ő pedig megadta nekünk, hogy 2022. október 1-jén, 141 fővel megvalósulhasson Magvető Imanapunk, melynek vezérigéjéül a Máté írása szerinti evangélium 13. részének 23. versét adta nekünk az Úr: „A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termést hoz…”

Az alkalom nyitóáhítattal kezdődött, melyen Nt. Tóth Tibor, a Bihari Református Egyházmegye esperese hirdette közöttünk Istennek igéjét, majd pedig Nt. Nagy Zsolt, a Biharkeresztesi Református Egyházközség lelkipásztora, valamint Dani Béla Péter, Biharkeresztes Város polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket.

14

A program a Biharkeresztesi Napkelet Tanoda bemutatkozásával folytatódott. Gordán Péter, a tanoda szakmai vezetője néhány képpel is színesítve beszélt a tanoda falai között folyó munkáról, az útról, amit már megtettünk, s ami még előttünk áll. Növendékeink következtek, akik szavalataikkal emelték az alkalom fényét. A makrofotózás tanodánk egyik különlegessége, bemutatkozásunk zárásaként ennek szépségével ismertettük meg vendégeinket.

52

A lelki táplálék mellett természetesen a testi táplálékról sem feledkezhettünk meg: ízletes ebéddel is készültünk a jelenlévők számára. Az étkezés lebonyolításában a Biharkeresztesi Gondviselés Háza Református Idősek Otthona vezetője, Nagytiszteletű Nagy Zsoltné, munkatársai, valamint a Biharkeresztesi Református Egyházközség asszonyai voltak segítségünkre. Ezúton is hálás szívvel köszönjük meg áldozatos munkájukat, segítségüket.

42

Délutáni programunkat Eperjesi Tamás, az MRE Felzárkózási Osztályának megbízott osztályvezetője nyitotta meg előadásával, melyben betekintést kaphattunk a Református Szeretetszolgálat sokszínű és sokrétű munkájába. Beszédében hangsúlyozta a hátrányos helyzetű gyermekek, családok között végzett szolgálat fontosságát, időszerűségét.

69

Így játszunk mi! – Ezt a nevet adtuk következő programpontunknak, amely alatt lehetőség nyílt a tanoda életébe való betekintésre, ismerkedésre, közös játékra. Ezzel párhuzamosan a templomban Nagytiszteletű Dani Eszter lelkipásztor asszony vezetésével kerekasztal-beszélgetésre került sor, melynek témája: a cigánymisszió mindennapjai, kihívásai és jövőképe.

Ezt követően Gyirgyó Dénes és Tóth József testvérünk bizonyságtételét hallgathattuk meg, melyből valamennyi jelenlévő sokat épülhetett.

91

Magvető Imanapunk áhítattal zárult, melyen Nagytiszteletű Székely Zsolt Ferenc, a Hencidai Református Egyházközség lelkipásztora végezte közöttünk az igehirdetés szolgálatát.

Minden kedves vendégünknek hálás szívvel köszönjük, hogy megtisztelték rendezvényünket! Szeretnénk köszönetet mondani valamennyi szolgálattevőnknek, támogatónknak, önkénteseinknek, hogy segítő kezet nyújtottak számunkra és együtt dicsőíthettük a Mindenható Istent. Külön szeretnénk megköszönni a dicsőítő zenekar közöttünk végzett szolgálatát, akik a program teljes ideje alatt szebbnél-szebb énekekkel örvendeztették meg szívünket.

„Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért!” (2Korinthus 9,15)

106

Szöveg és fotók: Porcs Péter, a Biharkeresztesi Napkelet Tanoda munkatársa