Hírek

Roma vagy cigány: melyik szót használjuk?

Honlapunkon mindkét elnevezés szerepel, általában szinonimaként. De mi a különbség a két kifejezés között?

Az 1971-ben London mellett megtartott I. Cigány Világkongresszus résztvevői hozták azt a határozatot, miszerint a „roma” önmegjelölést fogják használni – a pejoratívnak értékelt „cigány” (gipsy, Zigeuner stb.) megnevezés helyett. 

Amikor a nyolcvanas évektől a politikailag korrekt kifejezésmód hazánkban is előtérbe került, romát kezdtek el mondani minden hazai cigány emberre, pedig Magyarországon többféle roma/cigány csoport él, akiknek az anyanyelvük sem azonos.

Az oláh cigányok nyelvén a „rom” oláh cigány férfit jelent, a roma ennek a többes száma. A beások pedig – akiknek más a nyelvük – jogosan mondják, hogy „én cigány vagyok, nem roma!”, és a romungrók is többnyire cigánynak nevezik magukat.

Tiszteletben tartva az oláh cigányok egy részének igényét a roma megnevezésre, egyáltalán nem helytelen a cigány népnév használata, hiszen ezen a hazánkban élő valamennyi csoportot értjük. A szakirodalomban a korrektség kedvéért ma gyakran a roma/cigány kettős megjelölés szerepel. A honlapunkon mindkét elnevezést használjuk, általában szinonimaként.