Együtt-egymásért EFOP 1.3.7-17-2017-00165

A Magyarországi Református Egyház (MRE), mint fő pályázó és a Magyar Szupervízorok és Szupervízor - Coachok Társasága (MSZCT) konzorciumi partner bevonásával – 2018 01.01. és 2021 12. 31. között – az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával több lépésből álló fejlesztési programot valósít meg.

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház
Konzorciumi partner neve: Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társasága
Projektazonosító: EFOP-1.3.7-17-2017-00165
Projekt címe: Együtt-egymásért
Támogatás összege (Ft): 49 999 920 Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2021.12.31.

A projekt Bódvaszilas község református gyülekezetében, majd a konvergencia-régióban elhelyezkedő további 8-9 településen közösségfejlesztő-, az együttműködést erősítő tevékenységet, képzést, tudásátadást és közösen lebonyolítandó programokat szervez. A program célja a helyi gyülekezet roma és nem roma, hátrányos helyzetű tagjainak, munkatársainak képzése, illetve közösségi megoldások támogatása az együttműködési kultúra javítása, és a közös- és az önálló életvezetési képességek erősítése érdekében. A projekt elsődleges céljai: a szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés, a kölcsönös előítéletek csökkentése, az önszerveződési képesség fejlesztésével a társadalmi együttélés javítása. A közösségfejlesztés eredményeként erősödhet a helyi gyülekezet összefogása és aktivitása, a befogadás, csökkennek az interetnikus feszültségek, a romák társadalmi- és helyi közösségi integrációjával csökkenhet a szegénység, a kirekesztettség továbbörökítése.

Az ”Együtt – Egymásért” projekt” végrehajtása 2018. január 1-én kezdődött a Zsinati Hivatal Missziói Irodáján. Az előzetes visszajelzések alapján márciusban és áprilisban személyes keresetük fel a hajdúbagosi, a kiskunhalasi, az abaújvári, a szóládi, a bódvaszilasi, a józsefvárosi Te + Én Közösséget, a göncruszkai-vilmányi, a győrszemerei és a formálódó jánoshalmi gyülekezetek lelkészeit.

A projekt előírása szerint – a közösségi munkatársképzés előkészítéseként – öt településen terveztünk közösségi értékgyűjtést, az érzékenyítést szolgáló élménypedagógiai- és csoportos foglalkozásokat. Ennek keretében két-három napos közösségi programokra, beszélgetésekre, tájsétákra, helyi értékeket gyűjtő falusi portyákra került sor Hajdúbagoson, Bódvaszilason, Göncruszkán és Vilmányban, Szóládon és Nagycsepelyen, valamint Jánoshalmán. A közös munka során a helyi református közösség megismert tagjaiból választottuk ki azon önkéntes gyülekezeti munkatárs jelölteket, akik a két éves képzési folyamat - csoportos, élményszerű tanulással, az elakadást oldó szupervíziós támogatással kisért - nonformális tanulására vállalkoznak településük és helyi gyülekezetük roma és nem roma tagjainak közös jövőbeli munkálkodása érdekében. A képzés első találkozási alkalmára 2018. október 9. és 12. között került sor Bódvaszilason.

A projektről folyamatosan hírt adtunk az egyház központi weboldalán, két felhívást tettünk közzé a Reformátusok Lapjában, eseményeinkről az országos közszolgálati televízió és rádió adók is beszámoltak.