A lényeg, hogy egy hallgató fontosnak és elfogadottnak érezze magát

Mózes Áron, a Wáli István Református Cigány Szakkollégium igazgatója mesélt az intézmény elmúlt egy évéről, programjairól, céljairól, valamint a legemlékezetesebb pillanatokról.

Hogyan értékeli a WISZ 2018/2019-es tanévét?

A Wáli István Református Cigány Szakkollégium elsősorban az egyetemi tehetséggondozást, a keresztyén cigány értelmiség képzését, kibontakozását szolgálja, mióta működik. De egy társadalmi szintű feladatsor végén állva, a középiskolás, hátrányos helyzetű fiatalok számára motiváló példák adását, velük személyes kapcsolatok építését, a személyes útkeresésüket, céltudatos életre való indításukat, további tanulmányokra való buzdításukat és segítésüket, valamint végzésük utáni támogatásukat is fontosnak tartja.

A hatósági követelmények mellett, a „piaci viszonyok” is többrétű fejlesztésre indítottak bennünket, hiszen a Debreceni Egyetem hallgatói három roma szakkollégiumban is találhatnak kiemelt támogatást egyetemi karrierjük építéséhez, illetve a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hátrányos helyzetű hallgatói közül pedig a hitéleti szakosoknak, saját szakkollégiumuk lévén, nem kapcsolódnak be a programunkba. Ebben a helyzetben továbbra is az a célunk, hogy ne csak megálljuk a helyünket, hanem proaktív megoldásokkal szolgáljuk a céljainkat, a fejlesztést, a minél több, arra minél alkalmasabb cigány fiatal felemelkedését, a hátrányos helyzetűek hátrányainak csökkentését. És akkor még nem említettük az új kihívásokat.

Annak érdekében, hogy jól megalapozott döntést hozzanak a hozzánk jelentkezők, hogy választani tudjanak, igyekeztünk egyre világosabban és hatékonyabban kommunikálni, nem csak azt, hogy mit valósítunk meg, hanem azt is, hogy mit nem. Nem csak azt, hogy hogyan működünk, hanem, hogy miként nem. Abban a kínálatban, melyben megjelenünk, nem csak azt kell elmondanunk, hogy mit teszünk, hanem az alternatíváktól is meg kell magunkat különböztetnünk. Annak érdekében pedig, hogy a diplomaszerzésre, szakmai kifutásra, jó esetben az értelmiségi életformára legalkalmasabbak kerüljenek be hozzánk, nekünk kellett és kell a kiválasztást célratörően és egyre hatékonyabban megvalósítanunk. Ehhez tartozóan, nekünk kell a releváns működési formát is folyamatosan fejlesztenünk.

Az előző évben fokozott hangsúlyt fektettünk az érintett partnereinkkel való együttműködésre. Kiemelt szerepe volt ebben fenntartónknak, a Magyarországi Református Egyháznak, a területileg illetékes Tiszántúli Református Egyházkerületnek, valamint a velünk több területen is együttműködő Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek, illetve a Debreceni Egyetemnek. Egy másik dimenzióban meghatározó volt az Emberi Erőforrások Minisztériuma. De új stratégiai partnerként jelent meg például a Debreceni Szakképzési Centrum. Kiemelt feladatunknak tekintettük a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenység erősítését egyházunk és társadalmunk számtalan területén.

A munkánk tovább erősödő pillérei voltak a közösség és a hallgatói önkormányzatiság is. Sikerünk mutatója a hallgatók vonatkozó visszajelzése, hogy egymást tisztelő, elfogadó és segítő tagokból álló közösség formálódott a WISZ-ben.

Milyen változások, újítások történtek a tavalyi évhez képest?

2018 őszén befejeztük a második, egyben utolsó, az alaptevékenységünk fejlesztését szolgáló uniós projektünket (EFOP-3.4.1), és elkezdődött egy új szakasza létünknek, az állami forrásból, költségvetésből való működés. Ezzel összefüggésben, mintegy feltételként, megtörtént a WISZ roma szakkollégiummá minősítése is. A követelményrendszernek, eddigi fejlesztéseinkből és jelenlegi gyakorlatunkból adódóan, minden különösebb erőlködés nélkül, kiválóan megfeleltünk.

Azonban a minősítésre elkészített stratégiánk és irányítási rendszerünk nem csak a fenti követelményekkel volt összhangban, hanem egy már korábban, 2018 januárjában elindított EFOP-1.3.7-1-2017-00221 jelű és „A Wáli István Református Cigány Szakkollégium tevékenységének bővítése és minőségi fejlesztése” című projektben megadott fejlesztési tervbe is illeszkedett. Ennek fókuszai: a meglévő közösségünk működésének felülvizsgálata és fejlesztése, valamint egy új közösség létrehozása. Az elsőhöz kapcsolódik pl. a minősítésünk, az utóbbi keretében pedig egy középiskolásokból és egyetemistákból álló közösséget hoztunk, hozunk létre. A tevékenységünk iránt érdeklődők utóbbiról eddig még inkább csak a kommunikációs kampányunkból értesülhettek, de ősztől elindulnak a rendszeres összejövetelei is az új közösségnek, valamint folytatódik a közösségfejlesztésük, képzésük. A célunk az, hogy hidat építsünk a közoktatás és felsőoktatás közé, illetve a középiskolás korosztályt továbbra is motiváljuk, segítsük.

A működésünk megreformálásának kiemelt elemeként létre hoztuk azakkollégiumi közgyűlés által választott, öttagú Hallgatói Tanácsot, mely a közgyűlés mellett, a továbbfejlesztett hallgatói önkormányzatiságot hivatott érvényre juttatni. Gazdája az önszerveződésre épülő programoknak, tevékenységeknek, valamint tagokat delegál az intézmény Szakkollégiumi Tanácsába.

Két jelentősebb személyi változás volt a főállású munkatársakat illetően: Ivánka-Tóth Annának, a gazdasági vezetőnknek megszületett a harmadik gyermeke, helyettese Kiss Ágnes 2019 tavaszán lépett be, de ő egy másik feladatot is kapott, ő lett az irodavezetőnk is az egészségügyi okok miatt távozó Kertiné Rózsa Anikó helyett. Anikó projektfeladatait Kánya-Ábrahám Zsuzsanna vette át. Közvetlenül a hallgatók irányában végzett tevékenységünkben tovább erősítettük a karrierstratégiai elemeket, ezen belül jelentősen megnöveltük az eddig is sikeres mentori támogatást.

Az interjú teljes terjedelmében a Wáli István Református Cigány Szakkollégium oldalán, a wisz.hu-n olvasható el, ide kattintva!

Dezső Attila
Fotók: Kalocsai Richárd, WISZ-archív

Jelentkezz a Wáli István Református Cigány Szakkollégiumba már most, vagy oszd meg a lehetőséget barátaiddal, ismerőseiddel! Bővebb információ itt található --> WISZ jelentkezés