„Közös-többszörös” – a településen élő romák és nem romák példaértékű közös(ségi) programjai, tevékenységei

TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok pályázatának felhívása.

Jelen felhívás alapvető célja olyan jó gyakorlatok felkutatása, amelyek a feszültségek enyhítése, a roma és nem roma párbeszéd elősegítése, az előítéletek csökkentése révén erősítik a helyi roma közösségek identitását, javítják a kultúrához, oktatáshoz, egészségügyhöz, munkához és szociális, társadalmi javakhoz való hozzáférést, ugyanakkor a nem roma lakosság körében is pozitív visszhangra találnak.

A felhívás nem kívánja egyetlen tématerületre szűkíteni a pályázati lehetőséget. A roma és nem roma párbeszéd elősegítése érdekében roma kultúrával, oktatással, társadalmi felzárkózással, hitélettel kapcsolatos termékek, események, rendezvények létrehozása és azok elérhetővé tétele a roma és nem roma lakosság számára épp úgy követendő példa lehet, mint a sport vagy a művészetek valamely ágához kapcsolódó előremutató kezdeményezés.

A pályázatok beadási határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázatról bővebb információ a http://töosz.hu/news/353/73/A-Legjobb-onkormanyzati-Gyakorlatok-Program-2018-evi-palyazati-felhivasa/ oldalon olvasható.