Kilépni a farizeusi imádságból

Együtt a hit útján címmel jelent meg gyülekezetpedagógiai kiadvány a Kálvin Kiadó gondozásában, melynek elkészítéséhez az Országos Református Cigánymisszió munkatársai is aktív szakmai segítséget nyújtottak. A kötetet május 8-án mutatták be a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán.

„Az egyház közösségéhez mindenki hozzátartozik, aki az ő hívását meghallja, azok is, akik nem ma, de talán holnap nyitják meg a fülüket és szívüket. Csak az van kizárva, aki magát zárja ki, és maga zártságába becsukódik.” Ez a Christian Möller heidelbergi teológustól származó idézet is elhangzott az Együtt a hit útján című kötet budapesti bemutatóján, tökéletesen reflektálva az Országos Református Cigánymisszió hat éve elfogadott stratégiájára.

A koncepció alkotói alapvetésnek tekintették, hogy minden ember, származására és társadalmi helyzetére való tekintet nélkül, megtapasztalhatja Jézus Krisztus evangéliumának befogadó, gyógyító és újjáteremtő erejét. A Cigánymisszió legfontosabb célja, hogy cigányok és nem cigányok együtt, egy lélekkel dicsőítsék Istent a református gyülekezetekben, melyhez az első lépést a lelkészek és közösségeink szemléletformálása, valamint érzékenyítése jelenti.

Egyházunk felsőoktatási intézményei ennek érdekében már évekkel ezelőtt romológiai képzéseket építettek tanterveikbe. A gyülekezetpedagógiai kiadvány is eredetileg teológusoknak készült, de a szerkesztők folyamatosan jöttek rá arra, hogy szolgáló lelkipásztorok, presbiterek és pedagógusok számára egyaránt hasznos kézikönyv lehet a szolgálatban.

A Siba Balázs (dékánhelyettes, KRE-HTK), Szabóné László Lilla (adjunktus, PRTA) és Pángyánszky Ágnes (intézetvezető, EHE Gyakorlati Intézet) szerkesztésében, csaknem harminc református és evangélikus szakember együttműködésével készült kötet szerves részét képezték cigánymissziós szempontok is, megjelenését pedig a Rajnai Egyház támogatta, szolgálatunkon keresztül.

A könyvbemutatóval együtt összekötött szakmai konferencia egyik nyitó előadásában Dani Eszter, a Zsinati Missziói Iroda vezetője felhívta a figyelmet, hogy egyre többen élnek hátrányos helyzetben és a társadalom peremén, a református gyülekezetek pedig egyszerűen nem tehetik meg, hogy megfeledkeznek róluk. „Nem reménytelen az az elhívás, amibe beleállunk – Isten megáld és utakat mutat” – mondta.

A lelkész kifejtette, hogy a gyülekezeteket missziói elhívásukra kell érzékenyíteni, Jézus Krisztuson keresztül, aki forradalmi módon lépett fel az embereket Istentől egyre távolabb taszító zsidó szokások ellen. „Odament a peremre, és lehajolt az elesettekhez – finoman fogalmazok, ha azt mondom, ez túl van a legtöbbünk komfortzónáján” – vélekedett. „Nem lehet kifogásunk, a misszió az egyház elhívása, nem pedig az egyéneké. Lépjünk végre ki a farizeus imádságából, hogy hálát adunk azért, hogy mi nem vagyunk olyanok, mint ők!”

Az Egy lépéssel közelebb gyülekezetpedagógiai kiadvány korosztályokra bontva ad módszertani iránymutatást a közösségépítéshez, kiemelve az élethosszig tartó tanulás fontosságát. A kötet szerzőinek kiemelt célja, hogy az olvasók felismerjék: a gyülekezet ne önmagáért éljen, hanem aktív szerepvállalója legyen annak a társadalmi közegnek, amelyikben elhelyezkedik, legyen hatással rá, formálja azt – mindenkinek a saját élethelyzetére reflektálva.

A nyitó előadások után műhelyekben folytatódott a közös gondolkodás a gyülekezetépítésről: a Gádzsók és cigányok hitközösségben?-címet viselő szekciót Dani Eszter mellett Tóth Anita református, és Bakay Péter evangélikus cigánymissziós referens vezette. Az érdeklődők a beszélgetés alatt megoszthatták örömeiket és kihívásaikat a romák közötti szolgálattal kapcsolatban, feltehették kérdéseiket és együtt próbáltak megoldást találni a közösségekben felmerülő problémákra.

Dezső Attila

*

Siba Balázs-Szabóné László Lilla-Pángyánszky Ágnes
Együtt a hit útján – Gyülekezetpedagógiai kézikönyv
Kálvin Kiadó

A kötet megvásárolható a Kálvin Kiadó honlapján, erre a linkre kattintva.