Misszió a periférián - tapasztalatcsere

A magyarországi cigánymissziós tevékenységet és a roma-nem roma együttélést nem csupán hazánkban és a környező országokban követik figyelemmel, hanem mindazon országokban is, ahol a kisebbségek és a társadalom perifériáján élők missziójával behatóbban foglalkoznak – írja Pál László, Sátorlajaújhelyen és környékén dolgozó cigánymissziós lelkész, aki az Egyházak Világtanácsa svájci továbbképzésén vett részt egyházunk delegáltjaként. A tanácskozás részeként tapasztalatcserére került sor a társadalom peremén élőtt között végzett szolgálatokról. Pál László ismertette egyházunk cigánymissziós koncepcióját, közelebbről pedig annak megvalósulását a saját szolgálati területén működő közösségek életében.
Az EVT szemináriumáról a Reformátusok Lapjában megjelent beszámolóját itt olvashatjuk.
Sárospatakon és környékén hét református cigány gyülekezet alakult. Olaszliszkán, Vajdácskán, Halászhomokon, Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon, Kovácsvágáson és Tiszakarádon két helyen kultúrházban, három településen már saját imaházban és két helyen cigány családok otthonában tartják alkalmaikat a testvérek. A Presbiter című lapban megjelent írásokat a roma gyülekezetek életéről letöltheti és elolvashatja itt.